Göm menyn

IS propaganda och medier

Michael Krona, forskare vid Malmö högskola, föreläser om IS virtuella kalifat på fredag den 20 januari.

Vad kännetecknar IS propaganda? Vilken typ av budskap är det som förmedlas och hur sprids det med hjälp av sociala medier i västvärlden? Michael Krona kommer även att diskutera hur enskilda individer och organisationer kan arbeta för att förebygga rekrytering till extremistgrupper och radikalisering till religiösa våldsideologier. 

Föreläsningen ”IS propaganda och medier - att förstå IS virtuella kalifat” äger rum på Vallabiblioteket den 20 januari och ingår i ”Tre kvart på bibblan”, en föreläsningsserie om digital kommunikation, medier och omvärldsbevakning som arrangeras av Biblioteket, i samarbete med IKT-studion och Kommunikations- och marknadsavdelningen vid Linköpings universitet.

Michael Krona är filosofie doktor och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och visuell kommunikation vid Malmö högskola. Hans nuvarande forskning handlar om hur Islamiska Staten (IS) använder medier och propaganda för att sprida sin våldsideologi och samtidigt rekrytera anhängare världen över. Krona håller för tillfället på att skriva en bok om IS och andra islamistiska terrorgrupper, med särskilt fokus på deras användning av medier.

  • Tid: Fredag den 20 januari klockan 11.15-12.00
  • Plats: Vallabiblioteket (Kilen), hus D, Campus Valla

Varmt välkomna! Ingen föranmälan behövs.

 

Relaterat

Tre kvart på bibblan


Tue Jan 10 09:02:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Hur mycket citeras dina publikationer?

Via Min IT har du som LiU-anställd tillgång till Publish or Perish.

Testa HeinOnline

Provperiod på databas med fokus på rättshistoria och offentliga dokument till och med 6 april 2018.

Böcker om forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande

På biblioteket hittar du de metodböcker du behöver för din uppsats.

Nytt OA-avtal med Institute of Physics

LiU-författare kan få sina artiklar publicerade open access utan extra kostnad när de publicerar i hybridtidskrifter utgivna av Institute of Physics.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 19 08:16:32 CET 2018