Göm menyn

Program för talsyntes och rättstavning

Från och med vårterminen 2017 finns TorTalk, SpellRight och Stava Rex på flertalet datorer i biblioteket.

TorTalk är ett program för talsyntes, SpellRight och Stava Rex är rättstavningsprogram för engelska respektive svenska. Programmen, som tidigare endast funnits installerade på ett fåtal datorer, finns nu tillgängliga på alla bibliotekets publika datorer (förutom de utan inloggning där du enbart kommer åt bibliotekets söktjänst UniSearch).

Hörlurar finns att låna i lånedisken.

 

Relaterat


Wed Jan 11 14:21:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018