Göm menyn

Länka till e-resurser i litteraturlistor

Om du som lärare vill länka till bibliotekets e-resurser i dina litteraturlistor behöver du lägga till ett prefix till länken. Så här gör du.

För att studenter ska komma åt bibliotekets elektroniska resurser via länkar i en litteraturlista även utanför universitetet behöver ett prefix tillfogas länken:

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=

En länk till exempelvis Nationalencyklopedin ser då ut så här:

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://www.ne.se

I webbläsarfönstret kommer adressen ändå att se ut precis som vanligt: 

http://www.ne.se

Genom att tillfoga prefixet kommer länken gå via en inloggningsruta där studenten kan logga in med sitt LiU-ID. Om prefixet saknas kommer studenten inte åt resursen.

Observera att prefixet endast används vid länkning till resurser som tillhandahålls av biblioteket. Länkar till andra resurser, exempelvis tidskrifter som är publicerade Open Access, ska inte innehålla något prefix.

 

Använd länkgenerator för att tillfoga prefix

För att enkelt sammanfoga prefix och länk kan du använda bibliotekets länkgenerator. Gör så här:

  1. Gå till sidan Länka till elektroniskt material
  2. Klistra in länken i rutan
  3. Klicka på Skapa länk
  4. Kopiera den nu korrekta länken med tillfogat prefix

 

Länkgenerator

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta oss gärna via e-post: biblioteket@liu.se.


Fri Jan 13 08:42:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Hur mycket citeras dina publikationer?

Via Min IT har du som LiU-anställd tillgång till Publish or Perish.

Testa HeinOnline

Provperiod på databas med fokus på rättshistoria och offentliga dokument till och med 6 april 2018.

Böcker om forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande

På biblioteket hittar du de metodböcker du behöver för din uppsats.

Nytt OA-avtal med Institute of Physics

LiU-författare kan få sina artiklar publicerade open access utan extra kostnad när de publicerar i hybridtidskrifter utgivna av Institute of Physics.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 19 08:16:32 CET 2018