Göm menyn

Länka till e-resurser i litteraturlistor

Om du som lärare vill länka till bibliotekets e-resurser i dina litteraturlistor behöver du lägga till ett prefix till länken. Så här gör du.

För att studenter ska komma åt bibliotekets elektroniska resurser via länkar i en litteraturlista även utanför universitetet behöver ett prefix tillfogas länken:

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=

En länk till exempelvis Nationalencyklopedin ser då ut så här:

https://login.e.bibl.liu.se/login?url=http://www.ne.se

I webbläsarfönstret kommer adressen ändå att se ut precis som vanligt: 

http://www.ne.se

Genom att tillfoga prefixet kommer länken gå via en inloggningsruta där studenten kan logga in med sitt LiU-ID. Om prefixet saknas kommer studenten inte åt resursen.

Observera att prefixet endast används vid länkning till resurser som tillhandahålls av biblioteket. Länkar till andra resurser, exempelvis tidskrifter som är publicerade Open Access, ska inte innehålla något prefix.

 

Använd länkgenerator för att tillfoga prefix

För att enkelt sammanfoga prefix och länk kan du använda bibliotekets länkgenerator. Gör så här:

  1. Gå till sidan Länka till elektroniskt material
  2. Klistra in länken i rutan
  3. Klicka på Skapa länk
  4. Kopiera den nu korrekta länken med tillfogat prefix

 

Länkgenerator

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid frågor kontakta oss gärna via e-post: biblioteket@liu.se.


Fri Jan 13 08:42:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Luciatåg på Vallabiblioteket

LiHtösen lussar på biblioteket den 13 december kl. 9.30.

Ny ämnesguide för transportforskning

Ger tips och länkar till tidskrifter, databaser, aktörer, statistik och lagstiftning inom området transportforskning.

Ring så kommer vi

Pluggar du på biblioteket och behöver hjälp med något? Vill du inte lämna din plats och dina saker för att gå till informationsdisken? Ring så kommer vi till dig istället!

TekFak-forskare duktigast på parallellpublicering

Andelen parallellpublicerade artiklar från LiU per fakultet.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Dec 11 15:36:00 CET 2017