Göm menyn

Nya elektroniska resurser på biblioteket

Inför 2017 har biblioteket utökat sitt utbud av elektroniska resurser, framförallt efter önskemål från våra användare.

En del av resurserna har du som LiU-användare tillgång till redan nu medan åtkomsten till andra dröjer till någon gång under första kvartalet av 2017.

Enskilda tidskrifter är sökbara i UniSearch.

Vill ni veta mer om nyheterna eller har synpunkter kontakta gärna biblioteket, biblioteket@liu.se

Här är årets nyheter:

 

Databaser och e-böcker

Nytt i Zeteo

 • Legal English Dictionary (LED)

Tillägg av ytterligare lagkommentarer:                       

 • Förvaltningsprocesslagen, (GB) Wennergren
 • Konsumentköplagen (GB) Herre under medverkan av J. Ramberg
 • Produktansvarslagen (GB) Blomstrand, Broqvist, Lundström
 • Offentlig arbetsrätt Hinn, Aspegren
 • Diskrimineringslagen (GB) Fransson, Stüber
 • Lagen om ekonomiska föreningar (GB) Mallmén
 • Föräldrabalken (BB) Wallin, Vägby

Zeteo

Nytt i Karnov

 • Upphandlingsrättslig tidskrift (2014- )

Tillägg av ytterligare kommentarer i Lexino:

 • Lexino Förmånsrättslagen
 • Lexino Kommunallag
 • Lexino Mervärdesskattelagen
 • Lexino Rättegångsbalken
 • Lexino Utsökningsbalken
 • Lexino Miljöbalk

Karnov

 

E-tidskrifter


Thu Jan 26 15:18:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018