Göm menyn

Nya elektroniska resurser på biblioteket

Inför 2017 har biblioteket utökat sitt utbud av elektroniska resurser, framförallt efter önskemål från våra användare.

En del av resurserna har du som LiU-användare tillgång till redan nu medan åtkomsten till andra dröjer till någon gång under första kvartalet av 2017.

Enskilda tidskrifter är sökbara i UniSearch.

Vill ni veta mer om nyheterna eller har synpunkter kontakta gärna biblioteket, biblioteket@liu.se

Här är årets nyheter:

 

Databaser och e-böcker

Nytt i Zeteo

 • Legal English Dictionary (LED)

Tillägg av ytterligare lagkommentarer:                       

 • Förvaltningsprocesslagen, (GB) Wennergren
 • Konsumentköplagen (GB) Herre under medverkan av J. Ramberg
 • Produktansvarslagen (GB) Blomstrand, Broqvist, Lundström
 • Offentlig arbetsrätt Hinn, Aspegren
 • Diskrimineringslagen (GB) Fransson, Stüber
 • Lagen om ekonomiska föreningar (GB) Mallmén
 • Föräldrabalken (BB) Wallin, Vägby

Zeteo

Nytt i Karnov

 • Upphandlingsrättslig tidskrift (2014- )

Tillägg av ytterligare kommentarer i Lexino:

 • Lexino Förmånsrättslagen
 • Lexino Kommunallag
 • Lexino Mervärdesskattelagen
 • Lexino Rättegångsbalken
 • Lexino Utsökningsbalken
 • Lexino Miljöbalk

Karnov

 

E-tidskrifter


Thu Jan 26 15:18:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Lediga jobb på biblioteket

Två tjänster att söka vid Linköpings universitetsbibliotek. Sök senast 2018-01-22.

Öppettider under jul och nyår

Öppettider för Medicinska biblioteket, Campus Norrköpings bibliotek och Vallabiblioteket för perioden 21/12 2017 till 7/1 2018.

Ny ämnesguide för transportforskning

Ger tips och länkar till tidskrifter, databaser, aktörer, statistik och lagstiftning inom området transportforskning.

Ring så kommer vi

Pluggar du på biblioteket och behöver hjälp med något? Vill du inte lämna din plats och dina saker för att gå till informationsdisken? Ring så kommer vi till dig istället!


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Dec 14 15:50:52 CET 2017