Göm menyn

Vi tar pulsen på LiU:s nya ÖB

Den 1 januari tillträdde David Lawrence tjänsten som överbibliotekarie vid Linköpings universitet efter Margaretha Grahn. Här svarar han på några frågor om sig själv, bibliotekets planer framöver och vilket som är hans favoritresmål.

David Lawrence

 

 

 

 

 

 

 

Vem är du?

- Jag är en energisk och optimistisk person, kanske lite naiv, men resultatfokuserad. Jag är också ganska medveten om vad jag inte kan och samlar gärna kunskap och erfarenhet från de som finns omkring mig.

Vad kommer du att göra den första tiden som överbibliotekarie?

- Till en början ska jag fokusera på årets tema för biblioteket Visa värdet, processen kring Studenthus Valla, frågan som rör IT- och säkerhetsrutiner i arbetet i bibliotekets informationsdiskar, projektet ”Det pedagogiska springet” och bibliotekets undervisning.

Kan du berätta lite om hur biblioteket kommer att jobba med dessa fokusområden?

- Kring årets tema för biblioteket Visa värdet kommer vi att ha en kick-off med personalen i februari. Den ska vara motiverande men också beröra praktiska frågor. Idéerna som kommer fram kan sedan tillämpas av grupper inom biblioteket.

När det gäller processen med Studenthus Valla kommer vårt fokus att vara på kommunikation och konstruktiv diskussion. Det är viktigt att vi arbetar proaktivt med våra tankar. Vi måste planera så vi är förberedda vid diskussioner som uppkommer i projektet. Vi kommer att tillsätta arbetsgrupper för specifika uppgifter men det är också viktigt att det finns en pågående diskussion på avdelningarna. Diskussioner som kommer upp kan sedan lyftas till den interna styrgruppen som är vår kanal till projektet.

Frågan om krav på inloggning för personalen i informationsdiskarna är något vi måste hitta en lösning på som fungerar för vår verksamhet. Det finns en pågående dialog med IT-avdelningen och en plan för omfattande tester av potentiella lösningar.

”Det pedagogiska springet” nämnde du också? Vad går det ut på?

- Projektet handlar om bemötandet av våra användare i det fysiska rummet. Det digitala biblioteket kommer aldrig att ersätta det fysiska, så det är viktigt att vi arbetar lika proaktivt med den fysiska miljön som med den digitala.

Även undervisning är en mycket viktig del av bibliotekets verksamhet. Jag vill gärna skapa det utrymme som behövs för att fortsätta utveckla den. Det gäller till exempel tillämpning av ACRL:s ramverk (Association of College & Research Libraries) och närmare koppling till lärare genom att ta reda på vad de förväntar sig av vår undervisning.

David Lawrence II

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vad gör du när du inte jobbar?

- Leker, tränar och renoverar.

Vilket är ditt favoritresmål?

- Skogen norr om Norrköping. Jag är lite besatt av gamla järnvägsbanor just nu.


Wed Feb 01 08:42:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Vallabiblioteket stänger 18.00 den 4 oktober

Biblioteket stänger tidigare än vanligt på grund av polisövning på Campus Valla.

Stöd för att publicera Open Access

Biblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i rena open access-tidskrifter.

Vill du jobba hos oss?

Bibliotekarietjänst på Avdelningen för mediaförsörjning vid LiUB finns nu att söka. Sök senast 2018-10-01.

Rabatt på publiceringsavgifter

Författare från LiU får 25 procents rabatt vid publicering av open access-artiklar i tidskrifter från British Medical Journals Publishing och Royal Society Publishing.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 21 10:37:48 CEST 2018