Göm menyn

Eikon - ny finansiell e-resurs

Biblioteket har nu tillgång till den finansiella plattformen Eikon, som bland annat inkluderar databasen Datastream.

Exempel på innehåll är börskurser, aktieindex, företagsinformation och allmän ekonomisk statistik ländervis.

Eikon är åtkomlig på en särskild dator i Vallabiblioteket (”Historiadatorn”, som är placerad under den bortre trappan upp till entresollplanet). Fråga i informationsdisken för hjälp med inloggning.

 

Mer om Eikon

Quick Start Guide


Mon Jan 30 14:43:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018