Göm menyn

Litteraturbanken

Litteraturbanken är en databas med 1 900 fria e-böcker, vars syfte är att vara en kulturhistorisk och litterär resurs för forskning, undervisning och folkbildning.

Texterna i Litteraturbanken är tillgängliga för alla och går att läsa online, laddas ner eller skrivas ut kapitelvis. Här hittar du bland annat August Strindbergs samlade verk, Harry Martinssons Aniara och Edith Södergrans dikter.

Förutom skönlitterära verk innehåller Litteraturbanken även översikter och presentationer av författare och olika ämnesområden. Nya texter tillkommer kontinuerligt. Alla e-böcker i Litteraturbanken går att söka i bibliotekets söktjänst UniSearch.

Några av presentationerna:

Några klassiker i Litteraturbanken:

Vid frågor kontakta oss gärna via e-post: biblioteket@liu.se.

 

Gå till


Thu Feb 02 10:30:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018