Göm menyn

Wikipedia och kvinnor

Den 8 mars - internationella kvinnodagen - fortsätter Tre kvart på bibblan med tre föreläsningar om ”Wikipedia och kvinnor”.

Uppslagsverket Wikipedia lanserades 2001 och finns idag på fler än 240 olika språk. Men bland de som bidrar är en stor majoritet män och på flera sätt har man arbetat för att få fler kvinnor att bli ”wikipedianer”.

Tre kvart på bibblan har denna gång ”Wikipedia och kvinnor” som tema. Sara Läthén från Kommunikations- och marknadsavdelningen kommer att berätta om det projekt som pågår vid LiU för att få fler forskare att bidra med sin kunskap på Wikipedia, Johanna Nählinder från biblioteket och Anna Söderström från IKT-studion, kommer att prata om sina erfarenheter av Wikipedia.

Fri entré till samtliga föreläsningar, ingen anmälan behövs! Välkommen!

Tid: Onsdag den 8 mars kl. 13.15-14.00

Plats: Kilen på Vallabiblioteket, Hus D på Campus Valla

Tre kvart på bibblan är en föreläsningsserie om digital kommunikation, medier och omvärldsbevakning som arrangeras av biblioteket, tillsammans med IKT-studion och kommunikations- och marknadsavdelningen vid Linköpings universitet.

Föredrag med Forum för genusvetenskap och jämställdhet, Tema: Makten över kroppen

Samma dag klockan 10.15-12.00 anordnar Forum för genusvetenskap och jämställdhet föredrag i Vallabiblioteket:

Konsten att visa fittan - fittans betydelse i den feministiska konsten

med Åsa Åbom och Malena Gustavson

Läs mer: Forum för genusvetenskap och jämställdhet


Tue Feb 21 11:05:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018