Göm menyn

Nytt OA-avtal med Institute of Physics

Som LiU-forskare har du när du publicerar dig i någon av IoP:s hybridtidskrifter rätt att få artikeln publicerad open access utan extra kostnad. Detta enligt ett nationellt avtal med Institute of Physics som biblioteket anslutit sig till.

Kraven för att få dina artiklar publicerade open access enligt avtalet är att publiceringen sker i en av IoP:s hybridtidskrifter, att corresponding author är LiU-affilierad och använder ”Linköping University” i adressen i artikeln. Avtalet gäller ej rena open access-tidskrifter.

Så här går det till: Corresponding author får när en artikel accepteras ett erbjudande om att publicera artikeln open access med möjlighet till återbetalning vid ett senare tillfälle. Förlaget debiterar då biblioteket, som står för kostnaden. Biblioteket får sedan ett avdrag med upp till 90% av kostnaden på sin prenumerationskostnad påföljande år.

Vid publicering av forskning finansierad av EU eller Vetenskapsrådet är IoP:s open access-erbjudande nödvändigt.

Vill du veta mer? Kontakta openaccess@bibl.liu.se


Tue Mar 28 13:19:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Hur mycket citeras dina publikationer?

Via Min IT har du som LiU-anställd tillgång till Publish or Perish.

Testa HeinOnline

Provperiod på databas med fokus på rättshistoria och offentliga dokument till och med 6 april 2018.

Böcker om forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande

På biblioteket hittar du de metodböcker du behöver för din uppsats.

Nytt OA-avtal med Institute of Physics

LiU-författare kan få sina artiklar publicerade open access utan extra kostnad när de publicerar i hybridtidskrifter utgivna av Institute of Physics.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 19 08:16:32 CET 2018