Göm menyn

Mindfulness

Att uppmärksamma medvetenhet - Fokusträning med mindfulness

Att bli medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga signaler
skapar möjligheter till mer frihet. Vi tränar oss på att möta varje
situation precis som den är utan att döma.

Välkommen att prova på!

Studenthälsan

Plats: Medicinska biblioteket, Oskars hörna
Tid: Onsdag 17 maj, 12.15-12.45


Sun May 14 12:50:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Hur mycket citeras dina publikationer?

Via Min IT har du som LiU-anställd tillgång till Publish or Perish.

Testa HeinOnline

Provperiod på databas med fokus på rättshistoria och offentliga dokument till och med 6 april 2018.

Böcker om forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande

På biblioteket hittar du de metodböcker du behöver för din uppsats.

Nytt OA-avtal med Institute of Physics

LiU-författare kan få sina artiklar publicerade open access utan extra kostnad när de publicerar i hybridtidskrifter utgivna av Institute of Physics.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 19 08:16:32 CET 2018