Göm menyn

Mindfulness

Att uppmärksamma medvetenhet - Fokusträning med mindfulness

Att bli medvetna om våra tankar, känslor och kroppsliga signaler
skapar möjligheter till mer frihet. Vi tränar oss på att möta varje
situation precis som den är utan att döma.

Välkommen att prova på!

Studenthälsan

Plats: Medicinska biblioteket, Oskars hörna
Tid: Onsdag 17 maj, 12.15-12.45


Sun May 14 12:50:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:00:31 CEST 2018