Göm menyn

Mikrofilmsläsare ur drift

Just nu går det inte att logga in på datorn till Vallabibliotekets mikrofilmsläsare. Därför går det för närvarande inte att läsa bibliotekets mikrofilmade dagstidningar.

2017-06-02: Problemet är nu åtgärdat.


Tue May 30 13:09:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Hur mycket citeras dina publikationer?

Via Min IT har du som LiU-anställd tillgång till Publish or Perish.

Testa HeinOnline

Provperiod på databas med fokus på rättshistoria och offentliga dokument till och med 6 april 2018.

Böcker om forskningsmetoder och vetenskapligt skrivande

På biblioteket hittar du de metodböcker du behöver för din uppsats.

Nytt OA-avtal med Institute of Physics

LiU-författare kan få sina artiklar publicerade open access utan extra kostnad när de publicerar i hybridtidskrifter utgivna av Institute of Physics.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 19 08:16:32 CET 2018