Göm menyn

Mikrofilmsläsare ur drift

Just nu går det inte att logga in på datorn till Vallabibliotekets mikrofilmsläsare. Därför går det för närvarande inte att läsa bibliotekets mikrofilmade dagstidningar.

2017-06-02: Problemet är nu åtgärdat.


Tue May 30 13:09:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:00:31 CEST 2018