Göm menyn

SCB:s branschnyckeltal tillgängliga online

SCB:s branschnyckeltal finns nu tillgängliga online via SCB:s hemsida: SCB:s branschnyckeltal.

Nyckeltalen utges årligen och omfattar drygt 40 ekonomiska nyckeltal för ett stort antal branscher i Sverige. För åren 1988-1999 finns branschnyckeltalen i tryckt form och ingår i statistiksamlingen på Vallabiblioteket.

För övriga företagsrelaterade resurser se ämnesguiden Företags- och branschinformation.


Wed Sep 13 13:44:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Vallabiblioteket stänger 18.00 den 4 oktober

Biblioteket stänger tidigare än vanligt på grund av polisövning på Campus Valla.

Stöd för att publicera Open Access

Biblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i rena open access-tidskrifter.

Vill du jobba hos oss?

Bibliotekarietjänst på Avdelningen för mediaförsörjning vid LiUB finns nu att söka. Sök senast 2018-10-01.

Rabatt på publiceringsavgifter

Författare från LiU får 25 procents rabatt vid publicering av open access-artiklar i tidskrifter från British Medical Journals Publishing och Royal Society Publishing.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 21 10:37:48 CEST 2018