Göm menyn

SCB:s branschnyckeltal tillgängliga online

SCB:s branschnyckeltal finns nu tillgängliga online via SCB:s hemsida: SCB:s branschnyckeltal.

Nyckeltalen utges årligen och omfattar drygt 40 ekonomiska nyckeltal för ett stort antal branscher i Sverige. För åren 1988-1999 finns branschnyckeltalen i tryckt form och ingår i statistiksamlingen på Vallabiblioteket.

För övriga företagsrelaterade resurser se ämnesguiden Företags- och branschinformation.


Wed Sep 13 13:44:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.

Bibliotekets öppettider i sommar

Sommar på biblioteket betyder kortare öppettider men längre lånetider.

Lånevillkor uppdaterade med anledning av GDPR

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 12 11:51:20 CEST 2018