Göm menyn

Ledig tjänst som avdelningschef på MB

Linköpings universitetsbibliotek söker en avdelningschef/förste bibliotekarie till Medicinska biblioteket (MB).

MB återfinns på Campus US vid Universitetssjukhuset i Linköping. Bibliotekets användare består mestadels av studenter, lärare och forskare inom den medicinska fakulteten. Utbildningen vid Campus US bedrivs utifrån problembaserat lärande och för studenternas lärandeprocess har biblioteket en betydelsefull roll.

Kungörelsen når du här eller via lediga jobb vid Linköpings universitet: https://liu.se/jobba-pa-liu/lediga-jobb
Ansökan skickar du in direkt via länk i kungörelsen.

Välkommen att bli en av oss!

Sista ansökningsdag är 2017-10-09.

 

Relaterat

Om Linköpings universitetsbibliotek

 


Thu Sep 21 16:43:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:00:31 CEST 2018