Göm menyn

DDR-samlingens katalog på webben

Linköpings universitetsbiblioteks DDR-samling – böcker och tidskrifter härrörande från det forna DDR-Kulturcentrum i Stockholm – är nu sökbar via en inskannad kortkatalog.

Katalogen är uppdelad i en alfabetisk del (A-Z), en systematisk del för skönlitteratur och två systematiska delar för facklitteratur (kallade ”Altes” respektive ”Neues”). Mer information om hur du använder katalogen hittar du i sökgränssnittet under ”Sökhjälp”.

DDR-Kulturcentrum lades ner i samband med den tyska återföreningen 1990 och dess bibliotek inköptes av Linköpings universitetsbibliotek. Samlingen innehåller uteslutande böcker på tyska som beskriver kultur och samhälle i det dåtida Östtyskland (Deutsche Demokratische Republik – DDR). Samlingen omfattar omkring 10 000 böcker, varav cirka 2500 band skönlitteratur.

Gå till: DDR-samlingens kortkatalog


Fri Apr 20 14:11:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:00:31 CEST 2018