Göm menyn

Hur gör man för att publicera strategiskt?

Bibliotekets webbsidor om publicering har nyligen uppdaterats och omarbetats.

Sidorna ger exempelvis mer information om hur du publicerar strategiskt, vad open access är och hur forskare kan publicera open access till lägre kostnad i flera tidskrifter.

Sidorna inkluderar konkreta tips om hur du kan göra för att undvika rovtidskrifter och de krav forskningsfinansiärer ställer på open access-publicering.

Läs mer om:

Bibliotekets Forskningsstöd informerar gärna mer om strategisk publicering och rovtidskrifter. Kontakta Johanna Nählinder (e-post) för mer information.


Mon Apr 23 00:22:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.

Bibliotekets öppettider i sommar

Sommar på biblioteket betyder kortare öppettider men längre lånetider.

Lånevillkor uppdaterade med anledning av GDPR

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 12 11:51:20 CEST 2018