Göm menyn

Hur gör man för att publicera strategiskt?

Bibliotekets webbsidor om publicering har nyligen uppdaterats och omarbetats.

Sidorna ger exempelvis mer information om hur du publicerar strategiskt, vad open access är och hur forskare kan publicera open access till lägre kostnad i flera tidskrifter.

Sidorna inkluderar konkreta tips om hur du kan göra för att undvika rovtidskrifter och de krav forskningsfinansiärer ställer på open access-publicering.

Läs mer om:

Bibliotekets Forskningsstöd informerar gärna mer om strategisk publicering och rovtidskrifter. Kontakta Johanna Nählinder (e-post) för mer information.


Mon Apr 23 00:22:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:00:31 CEST 2018