Göm menyn

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Ett nationellt prenumerationsavtal mellan Bibsamkonsortiet, som Linköpings universitetsbibliotek är anslutet till, och det vetenskapliga förlaget Elsevier sägs upp. Åtkomsten av flera tunga vetenskapliga tidskrifter kan därmed påverkas.

Sedan slutet av nittiotalet har de flesta svenska lärosäten köpt vetenskapliga tidskrifter från de stora förlagen genom nationellt förhandlade avtal. De årliga prishöjningarna har varit högre än inflationen och svåra för biblioteken att bära. Nu tar förlagen också betalt för publiceringsavgifter för open access. 

I Sverige har lärosätenas rektorer slagit fast att detta inte är rimligt. Avtalet med det största förlaget, Elsevier, löpte ut i december 2017. Förhandlingar har förts sedan förra sommaren. Parterna har från början stått mycket långt från varandra, och nu har det beslutats att avtalet sägs upp från den sista juni. Förhandlingarna pågår dock fortfarande.

Även i andra länder finns liknande exempel. Exempelvis har det tyska konsortiet Project DEAL avbrutit förhandlingarna med Elsevier.

Vilka konsekvenser kan uppsägningen få?

Vår förhoppning är att detta inte kommer att få konsekvenser på kort sikt. Genom avtalet som slutar den sista juni har Linköpings universitetsbibliotek ”back access rights” till alla artiklar som vi har tillgång till nu, även efter slutet av juni. Det vill säga det är endast tillgång till artiklar som publiceras från och med den 1 juli som kan komma att påverkas av uppsägningen, och som vi inte skulle komma att ha direkt tillgång till.

Ett fåtal tidskrifter kommer vi i så fall inte att ha tillgång till alls, till exempel The Lancet.

Vilka tidskrifter du kommer åt via oss kommer att framgå i bibliotekets tidskriftslista:

Möjligheten att publicera sig i Elseviers tidskrifter påverkas ej.   

Alternativa vägar för åtkomst

Mycket forskning går att komma åt även utan prenumeration. Bibliotekets ”Survival guide” hjälper dig hitta tidskriftsartiklar i öppet tillgänglig form. Genom att exempelvis installera appen ”unpaywall” kan man få hjälp att hitta open access-artiklar. Läs mer:

Biblioteket kan också förmedla fjärrlån av artiklar publicerade i tidskrifter vi inte har tillgång till.

Hör av dig till oss på biblioteket@liu.se om du har frågor! Vi kommer också gärna ut och informerar.

 

Mer om uppsägningen av avtalet med Elsevier


Wed May 16 14:09:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Vallabiblioteket stänger 18.00 den 4 oktober

Biblioteket stänger tidigare än vanligt på grund av polisövning på Campus Valla.

Stöd för att publicera Open Access

Biblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i rena open access-tidskrifter.

Vill du jobba hos oss?

Bibliotekarietjänst på Avdelningen för mediaförsörjning vid LiUB finns nu att söka. Sök senast 2018-10-01.

Rabatt på publiceringsavgifter

Författare från LiU får 25 procents rabatt vid publicering av open access-artiklar i tidskrifter från British Medical Journals Publishing och Royal Society Publishing.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 21 10:37:48 CEST 2018