Göm menyn

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

På grund av byte av bakomliggande system för den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS webbsök så kan det under sommaren förekomma ofullständiga uppgifter om vilka böcker som finns på olika svenska bibliotek.

Om du använder LIBRIS för att söka böcker som så är det alltså inte säkert att det framgår att Linköpings universitetsbibliotek har en bok trots att så är fallet. Dubbelkolla därför gärna i vår söktjänst UniSearch, som nås från bibliotekets startsida.

Hör av dig till oss via biblioteket@liu.se om du har frågor!


Wed Jun 20 10:49:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018