Göm menyn

Bibliometri

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, till exempel med avseende på:

  • produktion och produktivitet
  • genomslag ("impact")
  • samarbetsmönster
  • ämnesstruktur

Bibliometrisk analys används bland annat som ett komplement vid intern och extern utvärdering ("peer review") av forskningsmiljöer och internationell ranking av universitet.   

Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Hör av dig till Bibliometrigruppen vid Linköpings universitetsbibliotek så kan vi diskutera vad vi kan bistå med. 

 

Hitta antal citeringar och h-index

Web of Science:
Kort guide | Utökad guide
Google Scholar:
Guide till Publish or Perish

ResearcherID

Create your own ResearcherID and build your publication list

Om vetenskaplig publicering:

Publishing in the 21st century


Sidansvarig: ingegerd.bauren@liu.se
Senast uppdaterad: 2013-09-11