Göm menyn

Bibliometri

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, och mäter till exempel produktivitet och genomslag. Samförfattarskap och citeringar kan också användas för att visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Bibliometrisk analys används ofta som ett komplement till peer review vid intern och extern utvärdering av forskningsmiljöer, exempelvis vid rankning av universitet och högskolor.   

Bibliometriverksamheten är en del av Avdelningen för Publiceringens Infrastruktur, och bland uppgifterna ingår bland annat:

  • Leverera publiceringsstatistik för Linköpings Universitet och sammanställa bibliometriska analyser på institutions- och forskargruppsnivå.

  • Bistå universitetsledningen med kompetens för att bedöma externa bibliometriska analyser och bibliometriskt baserade rankinglistor.

  • Höja medvetenheten och kunskapsnivån om bibliometrins användningsområden inom universitet.

Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Hör av dig till Bibliometrigruppen vid Linköpings universitetsbibliotek så kan vi diskutera vad vi kan bistå med. 

 

Hitta antal citeringar och h-index

Web of Science:
Kort guide | Utökad guide
Google Scholar:
Guide till Publish or Perish

ResearcherID

Create your own ResearcherID and build your publication list

Om vetenskaplig publicering:

Publishing in the 21st century


Sidansvarig: ingegerd.bauren@liu.se
Senast uppdaterad: 2014-06-30