Göm menyn

Fältnormaliserad citeringsgrad

Fältnormaliserad citeringsgrad är en mycket använd indikator för att ange genomslaget för de publikationer som ingår i en analys. Den ger ett jämförelsevärde med ett internationellt medelvärde för motsvarande fält, publiceringsår och dokumenttyp.

Fältnormaliserad citeringsgrad

 

Fältnormaliserad citeringsgrad gör det möjligt att jämföra publikationer från olika fält, även när olikheterna är stora när gäller publicerings- och citeringsmönster.  Indikatorn används i många analyser, ex i den nuvarande nationella fördelningsmodellen.

Värdet 1 motsvarar ett världsgenomsnitt, och ex 1.2 anger att artiklarna citeras 20% mer än världsgenomsnittet för fältet.

Den fältnormaliserade citeringsgraden redovisas vanligtvis fraktionaliserad, dvs en viktning görs utifrån antal författare.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 02 11:37:04 CEST 2014