Göm menyn

Terminologi och indikatorer

Terminologi

 • Normalisering. Att jämföra lika med lika. Exempelvis innebär fältnormalisering att man jämför till exempel antalet citeringar till en forskares artiklar inom ett vetenskapsfält mot världsgenomsnittet för samma fält. Man kan också normalisera mot en tidskrift. Då jämför man antalet citeringar till en artikel i en tidskrift mot det genomsnittliga antalet citeringar för artiklarna i samma tidskrift och år.
  Att normalisera mot artikeltyp är väsentligt i bibliometriska analyser.
 • Fraktionalisering. En metod som kompenserar för antalet författare till en publikation tillskrivs gruppen eller författaren. Det anses rättvisare då en artikel kan ha många författare. Man kan också fraktionalisera mot exempelvis institutioner och länder. 
 • Självcitering. Då en av författarna till en artikel finns i författarlistan i en refererad artikel. Andelen av självciteringar är relativt konstant och kan ofta ignoreras när större mängder data analyseras.

 

Indikatorer

Inom bibliometrin använder man olika indikatorer för att jämföra mellan olika författare, institutioner eller länder.

Några exempel på indikatorer:

 • Antalet publicerade arbeten under en viss tidsperiod.
 • Antalet publicerade arbeten per forskare (eller anställd) inom en en grupp under en viss tidsperiod.
 • Antalet erhållna citeringar under en viss tidsperiod.
 • Antalet erhållna citeringar per forskare (eller anställd) inom en en grupp under en viss tidsperiod.
 • Antalet citeringar per arbete under en viss tidsperiod.
 • Fältnormaliserat citeringsvärde (Kronindikatorn).  Antalet citeringar erhållna under viss tidsperiod dividerat med världsgenomsnittet för artiklar inom samma ämnesområde och tidsperiod. Anges som ett decimaltal där världsgenomsnittet är 1.
 • Topp 5%. Andelen publicerade arbeten som är bland de 5% mest citerade arbetena inom ämnesområdet och tidsperioden.
 • H-index.  H-index för en författare är det antal publikationer (h) från författaren som citerats minst h gånger. Till exempel: 10 artiklar som citerats minst 10 gånger vardera ger h-index 10.

 

 


 

 


 

Hitta antal citeringar och h-index

Web of Science:
Kort guideUtökad guide

Google Scholar:
Guide till Publish or Perish

Mer om terminologi och indikatorer:

Bibliometric handbook (KI)

H-index (Wikipedia)

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-07-04