Göm menyn

Visualiseringar

Informationen som finns i publikationsdatabaser kan också användas för att visualisera olika samband.

Man kan exempelvis använda data om författare, lärosäten, ämnesord, referenser eller citeringar. Några frågor en visualisering kan beskriva är:

  • Vilka sampublicerar inom en avdelning/institution?

  • Vilka är de största grupperna inom ett forskningsområde?

  • Vilka ämnesområden spänner gruppens forskning över?

  • Vilka är våra mest frekventa nationella eller internationella samarbetspartners?

  • Vilka tidskrifter publicerar sig andra i inom vårt forskningsområde?

Sampublicering inom en internationell grupp

Sampublicering inom en internationell grupp [förstoring]

 

Kartan ovan beskriver sampubliceringen inom en internationell grupp. Noderna representerar olika lärosäten och en linje mellan dem visar att de har sampublicerat. Nodernas storlek visar på antalet publikationer från lärosätet medan linjens tjocklek indikerar antalet sampubliceringar mellan två lärosäten.

Sampublicering inom ett forskningsområde

 

Bilden ovan visar sampubliceringar inom ett forskningsområde. Varje nod representerar en författare och en linje mellan dem visar att de har sampublicerat. Nodernas storlek visar på antalet publikationer av författaren medan linjens tjocklek indikerar antalet sampubliceringar. Större noder som är ganska centralt placerade i bilden är troligtvis centrala författare inom området.

Bibliometrigruppen kan hjälpa till med visualiseringar. Hör gärna av dig om idéer och frågor!

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 02 11:25:42 CEST 2014