Göm menyn

Bibliometri

Nytt!

Seminarium om Akademisk kommunikation

Välkommen till ett seminarium om akademisk kommunikation. Rektor Helen Dannetun är moderator för seminariet. Seminariet vänder sig i första hand till forskare och anställda på LiU.

Seminariet äger rum vid två tillfällen:

  • 2014-09-17, Norrköping, rum K4, 08.30-12.00
  • 2014-10-02, Linköping, rum C1, 13.00-16.30

Program

Till anmälan 

 

Bibliometri innebär kvantitativa studier av vetenskapliga publikationer, och mäter till exempel produktivitet och genomslag. Samförfattarskap och citeringar kan också användas för att visualisera samarbetsmönster och ämnesstrukturer.

Bibliometrisk analys används ofta som ett komplement till peer review vid intern och extern utvärdering av forskningsmiljöer, exempelvis vid rankning av universitet och högskolor.  

Bibliometriverksamheten är en del av Avdelningen för Publiceringens Infrastruktur, och bland uppgifterna ingår bland annat:

  • Leverera publiceringsstatistik för Linköpings universitet och sammanställa bibliometriska analyser på institutions- och forskargruppsnivå.

  • Bistå universitetsledningen med kompetens för att bedöma externa bibliometriska analyser och bibliometriskt baserade rankinglistor.

  • Höja medvetenheten och kunskapsnivån om bibliometrins användningsområden inom universitet.

Har du eller din forskargrupp frågor kring bibliometri? Hör av dig till Bibliometrigruppen vid Linköpings universitetsbibliotek så kan vi diskutera vad vi kan bistå med.

 

Seminarium om Akademisk kommunikation

Program

Till anmälan 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-08-25