Göm menyn

Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens (7,5 högskolepoäng)
 

Kursen vänder sig till dig som är engagerad i eller har intresse för förbättringskunskap/transformationskunskap (Profound Knowledge of Improvement) och verksamhetsutveckling inom olika typer av organisationer, t ex inom hälso- och sjukvård, omsorg, skola, kommunal verksamhet samt lärande och utveckling i arbetslivet, t ex inom industrin.

Kursens innehåll:

  • Kvalitetsdriven verksamhetsutveckling

  • Förbättringskunskap/transformationskunskap och systematiskt förändrings- och förbättringsarbete

  • Teorier, modeller, metoder och verktyg i och för förbättringskunskap

  • Teorier och strategier vad gäller lärandestyrt förändringsarbete

  • Målanalys: Att identifiera och formulera mätbara mål.

  • Utvärdering: Att mäta kvantitativa och kvalitativa effekter.

  • Utbildning och forskning som katalysatorer för förändring

  • Begreppet informationskompetens/Information Literacy relaterat till kunskapsområdet förbättringskunskap: Att söka, kritiskt granska, värdera och utnyttja information.

Som ett komplement till denna kurs erbjuder vi även följande kurs: Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättringsprocesser.

Kursen ges VT 2014 (v 04 - v 13). Den kan läsas webbaserat på distans eller som campuskurs, Campus Valla, Linköping. Introduktionen för campuskursen äger rum torsdagen 2014-01-23, kl 17.15. Hus D, Campus Valla, HumSamBiblioteket: Undervisningsrummet Plan 2 (Bottenplanet inne i biblioteket). Se vidare under Schema.

Distansstudenter välkomnas till kursplattformen LISAM i samband med kursstarten och är även välkomna att vid intresse delta vid introduktionstillfället. Ev reserver kallas via telefon efter introduktionstillfället.

 agneta.lantz@liu.seNivå: X

Kursansvarig: Biblioteket, Centrum för Biblioteks- och IT-pedagogik (CeBIT)

Kursstart:

Period: V 04 - v 13.

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-01-09