Göm menyn

Poänggivande kurser

Förbättringskunskap, lärande och informationskompetens

Förbättringskunskap: Att initiera, leda och handleda förbättringsprocesser

Hälsofrämjande organisationer

Information, kunskap och vetenskap

Informationskompetens i praktik och teori

Informationskompetens och lärande

Omvärldsanalys ur ett informationsvetenskapligt perspektiv

Samhällskommunikation - Medborgaren i informationssamhället

Icke poänggivande kurser/kortkurser/seminarier

Kontakta oss

 

Centrum för biblioteks- och IT-pedagogik svarar för ett utbud av såväl poänggivande som icke poänggivande kurser inom ämnesområdena bibliotekspedagogik och informations- och medievetenskap samt tvärvetenskapligt inriktade kurser med fokus på t ex informationskompetens, pedagogik, organisationsutveckling och hälsofrämjande åtgärder.

Informationskompetens och lärande utgör ett centralt tema i verksamheten.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2012-08-29