Göm menyn

Citeringsteknik och citeringsstilar

Syftet med att ange referenser i en text är att läsaren dels ska veta vilka källor ditt arbete bygger på, dels ska kunna hitta de källor som du använt.

Det finns flera olika sätt att skriva referenser på och många stilar att välja mellan. Några av de vanligaste är APA, Harvard, Oxford och Vancouver. Om du är osäker på vilken stil du ska använda, kontakta din institution eller handledare.

Guider och litteratur om citeringsteknik

På Linköpings universitetsbibliotek hittar du böcker om referensskrivande på hylla 808.02.

Exempelvis:

Bild på bokBackman, Jarl, Rapporter och uppsatser

Bild på bokThe Chicago manual of style: [essential guide for writers, editors, and publishers]

Bild på bokErikson, M.G., Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

Bild på bokNeville, Colin, The complete guide to referencing and avoiding plagiarism
Finns även som e-bok

Bild på bokNew Oxford style manual

Bild på bokPears, Richard, Cite them right

Guider till olika citeringsstilar

APA (American Psychological Association)

Bild på bokConcise rules of APA style

Bild på bokPublication manual of the American Psychological Association

APA style blog


Fulltext APA-mall (förkortad svensk översättning av APA från Röda Korsets Högskola)

Referensguide för APA (Karolinska Institutets bibliotek)

Harvard

Guide till Harvardsystemet (Bibliotek & läranderesurer vid Högskolan i Borås)

FulltextAn Abridged Guide to the Harvard referencing style (author-date) (Central Queensland University, många exempel på "svårt" material: anonyma verk, elektroniskt etcetera)

Harvard Style guide (Swinburne university of technology)

IEEE

IEEE Computer Society Style Guide

IEEE Style (Murdoch University Library)

IEEE Editorial style manual (PDF)

Oxford

Referenser enligt Oxfordsystemet - en introduktion (Södertörns högskola)

Referenser Oxford (Umeå universitet)

Vancouver

Vancouversystemet bygger på Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals från The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Citing Medicine - The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers, 2nd Edition 2007.

Vancouversystemet (exempel på referenser enligt Vancouver, från National Library of Medicine, USA)

Referensguide för Vancouver (Karolinska Institutets bibliotek)

Frågor och svarBild på frågetecken

Frågor och svar om citering

Bibliotekets plagierings- och referenshanteringsgrupp kan hjälpa till med att:

  • Ge råd och stöd kring att citera och referera vid konkreta och specifika frågor, till exempel: ”Hur refererar jag till en lagtext?”.
  • Erbjuda introduktion och grundläggande support i referenshanteringsprogram som EndNote och Mendeley.

Vi korrekturläser inte hela examensarbeten eller referenslistor.

Kontakta oss på referenshantering@bibl.liu.se


Upphovsrätt och plagiering

Att citera korrekt handlar inte bara om tekniken för att utforma referenser, man behöver också tänka på Upphovsrätt och plagiering


Språkverkstäderna

Språkverkstäder vid Campus Valla och Campus US

Språkverkstaden i Norrköping


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jan 26 12:04:47 CET 2018