Göm menyn

Citeringsteknik och citeringsstilar

Syftet med att ange referenser i en text är att läsaren dels ska veta vilka källor ditt arbete bygger på, dels ska kunna hitta de källor som du använt.

Det finns flera olika sätt att skriva referenser på och många stilar att välja mellan. Några av de vanligaste är APA, Harvard, Oxford och Vancouver. Om du är osäker på vilken stil du ska använda, kontakta din institution eller handledare.

Du kan använda ett referenshanteringsprogram, till exempel Mendeley eller EndNote, för att skapa en referenslista.

Allmänt

Lär dig tolka och skriva referenser med denna guide från Blekinge Tekniska Högskolas bibliotek: Referencing - how does it work?

Böcker om referensskrivande finns på hylla 808.02.

Exempel på böcker man hittar på den hyllan:

Bild på bokBackman, Jarl, Rapporter och uppsatser

Bild på bokThe Chicago manual of style: [essential guide for writers, editors, and publishers].

Columbia guide to Online Style (e-bok) 

Bild på bokErikson, M.G., Referera reflekterande: konsten att referera och citera i beteendevetenskaperna

Bild på bokNeville, Colin, The complete guide to referencing and avoiding plagiarism
Finns även som e-bok

Bild på bokNew Oxford style manual

Bild på bokPears, Richard, Cite them right

Författarinstruktioner

Den som ska publicera en artikel i en vetenskaplig tidskrift måste följa tidskriftens anvisningar för hur referenser ska se ut. Dessa anvisningar brukar finnas länkade under "Author instructions" på tidskriftens webbplats.

Citeringsstilar

AMA (American Medical Association)

Bild på bokAMA manual of style : a guide for authors and editors

American Medical Association (AMA) Style Guides (St. Catherine University)

APA (American Psychological Association)

Bild på bokConcise rules of APA style

Bild på bokPublication manual of the American Psychological Association

APA style blog


Fulltext APA-mall (förkortad svensk översättning av APA från Röda Korsets Högskola)

FulltextAPA-lathunden (Göteborgs universitet)

Hur skriver jag referenser enligt APA? (Karolinska Institutets bibliotek)

Bluebook

Bild på bokThe bluebook : a uniform system of citation

Chicago

Chicago-Style Citation Quick Guide (University of Chicago)

Harvard

Guide till Harvardsystemet (Bibliotek & läranderesurer vid Högskolan i Borås)

Harvard style (Högskolan i Skövde)

FulltextAbridged Harvard referencing guide (author-date) (Central Queensland University, många exempel på "svårt" material: anonyma verk, elektroniskt etcetera)

Harvard Style guide (Swinburne university of technology)

IEEE

IEEE Computer Society Style Guide

IEEE Style (Murdoch University Library)

Oxford

Oxford guide (University of New South Wales)

Referenser Oxford (Umeå universitet)

Referensguide (Svenska handelshögskolan, Helsingfors och Vasa)

Vancouver

Vancouversystemet bygger på Uniform Requirements for Manuscripts Submitted to Biomedical Journals från The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE).

Citing Medicine - The NLM Style Guide for Authors, Editors, and Publishers, 2nd Edition 2007.

Vancouversystemet (exempel på referenser enligt Vancouver, från National Library of Medicine, USA)

Vancouversystemet - siffersystemet (lathund från Högskolebiblioteket i Jönköping)

Referenser inom juridik

Bild på bokJensen, U., Rylander, S. & Lindblom, P.H., 2012. Att skriva juridik?: regler och råd, Uppsala: Iustus.

Bild på bokWahlgren, P., Wrange, P. & Warnling-Nerep, W., 2004. Juridisk skrivguide, Stockholm: Norstedts juridik.

 

Referensskrivandets historia

Chernin, E. (1988). The 'Harvard system': a mystery dispelled. BMJ: British Medical Journal (International Edition), 297(6655), 1062.

Williams, R. B.(2011) "Citation systems in the biosciences: A history, classification and descriptive terminology", Journal of Documentation, Vol. 67 Iss: 6, pp.995 - 1014

Frågor och svarBild på frågetecken

Frågor och svar om citering


Upphovsrätt och plagiering

Att citera korrekt handlar inte bara om tekniken för att utforma referenser, man behöver också tänka på Upphovsrätt och plagiering


Språkverkstäderna

Språkverkstäder vid Campus Valla och Campus US

Språkverkstaden i Norrköping


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-06-18