Hide menu

The requested page is not available in the preferred language.

To the next available page.


The requested article is available in the following languages.

Page in Swedish.

Öppna introduktioner till Mendeley på Medicinska biblioteket

Medicinska biblioteket erbjuder under vårterminen 2018 öppna introduktioner till referenshanteringsprogrammet Mendeley. Ingen föranmälan behövs. Välkommen!

Plats:
Medicinska biblioteket, undervisningsrummet

Målgrupper: Studenter, forskare, doktorander och lärare vid LiU

Program VT 2018

Februari

  • 2018-02-07, klockan 12.15-13.00
  • 2018-02-21, klockan 12.15-13.00

Mars

  • 2018-03-07, klockan 12.15-13.00
  • 2018-03-21, klockan 12.15-13.00

April

  • 2018-04-04, klockan 12.15-13.00
  • 2018-04-25, klockan 12.15-13.00

Maj

  • 2018-05-09, klockan 12.15-13.00
  • 2018-05-23, klockan 12.15-13.00
 

Frågor om referenshantering

Om du har några frågor kring referenshantering är du välkommen att kontakta oss på referenshantering@bibl.liu.se.


Page manager: webmaster@bibl.liu.se
Last updated: Fri Jan 26 11:30:24 CET 2018