Göm menyn

Tre kvart på bibblan

Välkommen till en föreläsningsserie om digital kommunikation, medier och omvärldsbevakning. Tre kvart på bibblan vänder sig både till anställda och studenter vid LiU. Serien arrangeras av biblioteket, tillsammans med IKT-studion och kommunikations- och marknadsavdelningen vid Linköpings universitet.

Ingen föranmälan behövs.

 

Föreläsningsprogram för vårterminen 2017

2017-04-21: Svensk korruption - ett etiskt och mänskligt dilemma

Korruption i Sverige med vissa jämförande internationella utblickar är ämnet för Anders Törnvalls föredrag i Tre kvart på bibblan den 21 april.

Anders Törnvall är professor emeritus i interkulturell kommunikation och docent i pedagogik. Han har nyligen gett ut boken Korruptionens vägar - mutor, människor, moral (Carlsson Bokförlag).

  • Tid: 11.15-12.00
  • Plats: Kilen på Vallabiblioteket, Hus D på Campus Valla

 

Tidigare föreläsningar:

2017-01-20: IS propaganda och medier - att förstå IS virtuella kalifat

Michael Krona (medieforskare, filosofie doktor och universitetslektor i medie- och kommunikationsvetenskap och visuell kommunikation vid Malmö Högskola) om vad som kännetecknar IS' propaganda, vilken typ av budskap som förmedlas samt hur den sprids med hjälp av främst sociala medier i västvärlden. Dessutom om hur både enskilda individer och organisationer kan arbeta för att förebygga rekrytering till extremistgrupper och radikalisering till religiösa våldsideologier.

  • Tid: 11.15-12.00
  • Plats: Kilen på Vallabiblioteket, Hus D på Campus Valla

2017-03-08: Wikipedia och kvinnor

Uppslagsverket Wikipedia lanserades 2001 och finns idag på fler än 240 olika språk. Men bland de som bidrar är en stor majoritet män och på flera sätt har man arbetat för att få fler kvinnor att bli ”wikipedianer”. Tre kvart på bibblan har denna gång ”Wikipedia och kvinnor” som tema. Sara Läthén från Kommunikations- och marknadsavdelningen kommer att berätta om det projekt som pågår vid LiU för att få fler forskare att bidra med sin kunskap på Wikipedia, Johanna Nählinder från biblioteket och Anna Söderström från IKT-studion kommer att prata om sina erfarenheter av Wikipedia.

Föreläsningen vänder sig till alla som vill veta mer om Wikipedia, om Wikipediaprojektet vid LiU och till dem som själva vill inspireras till att bidra på Wikipedia!

  • Tid: 13.15-14.00
  • Plats: Kilen på Vallabiblioteket, Hus D på Campus Valla

Kontaktperson

Maria Svenningsson
Bibliotekarie, Vallabiblioteket
maria.svenningsson@liu.se
013-28 40 48

 

Vägbeskrivning

Vallabiblioteket, Hus D Campus Valla, Mäster Mattias väg, Linköping

Kåkenhus, Bredgatan 33, Norrköping

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Apr 06 16:21:03 CEST 2017