Göm menyn

Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen är bibliotekets högsta beslutande organ.

Styrelsen leds av prorektor Roger Klinth. Styrelsen består dessutom av företrädare för fakulteterna och studentkårerna. Bibliotekets anställda representeras av fackliga företrädare som deltar i sammanträden, men ej i beslut.

2018-01-01 - 2020-12-31

Mötestider 2018:

22 januari
22 mars
11 juni
24 september  

22 oktober
19 november

Tid: vid samtliga tillfällen kl.15.15 - 17.00
Plats: Vallabiblioteket, Campus Valla om inte annat meddelas.

 

Ordförande

Roger Klinth

Vice ordförande

Margareta Bachrack-Lindström

Ledamöter

Mathias Broth, Filosofisk fakultet
Suppleant: Åsa Danielsson

Margareta Bachrach-Lindström, Medicinsk fakultet
Suppleant: Fredrik Elinder

Helena Herbertsson, Teknisk fakultet
Suppleant: Nicolette Lakemond

Katarina Eriksson Barajas, Utbildningsvetenskap
Suppleant: Cecilia Lindgren

Studeranderepresentanter  Ht 2017 - Vt 2018

Josefine Norlander, Consensus

Klara Bladh, StuFF

Amanda Norberg, LinTek

Företrädare för de anställda

Emma Burman, SACO

Christina Demel, OFR/S

Adjungerad

David Lawrence, UB 

Sekreterare

Kristin Krantz

telefon 013-28 19 41


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Thu Apr 12 11:58:56 CEST 2018