Göm menyn

Biblioteksstyrelsen

Biblioteksstyrelsen är bibliotekets högsta beslutande organ.

Styrelsen leds från ht 2016 av Vicerektor för utbildning, Roger Klinth. Styrelsen består dessutom av företrädare för fakulteterna och studentkårerna. Bibliotekets anställda representeras av fackliga företrädare som deltar i sammanträden, men ej i beslut.

2015-01-01 - 2017-12-31

Mötestider hösten 2017:

25 september, kl. 15.15 - 17.00 
23 oktober, kl. 15.15 - 17.00
23 november, kl.15.15 - 17.00 

Plats: Vallabiblioteket, Campus Valla om inte annat meddelas.

 

Ordförande

Roger Klinth

Vice ordförande

Magnus Borga, Teknisk fakultet

Ledamöter

Andreas Fejes, Utbildningsvetenskap fr o m Vt 2017

Åsa Danielsson, Filosofisk fakultet

Margareta Bachrach-Lindström, Medicinsk fakultet fr o m Ht 2016

Studeranderepresentanter  Ht 2017 - Vt 2018

Josefine Norlander, Consensus

Andreas Lind, StuFF

Amanda Norberg, LinTek

Företrädare för de anställda

Emma Burman, SACO

Christina Demel, OFR/S

Adjungerad

David Lawrence, UB 

Sekreterare

Kristin Krantz

telefon 013-28 19 41


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 14 10:28:28 CEST 2017