Göm menyn

Bedöma tidskrifter

Inför varje publicering är det viktigt att du utvärderar den tidskrift du planerar att vända dig till.

För frågor kring val av tidskrift, ta gärna kontakt med Bibliometrigruppen.

På LiU E-Press webbplats hittar du även en tjänst för att ta fram information om tidskrifter (till exempel impact factor och open access-möjligheter) som du är intresserad av att publicera i:

Tidskriftsinformation

Bedömningsaspekter

Nedan listas några av de aspekter som kan vara värdefulla att tänka på:

 • Finns tidskriften med i den norska databasen Publiseringskanaler? De tidskrifter och förlag som godkänts rankas som nivå 1 (vetenskapliga) eller nivå 2 (ledande vetenskapliga inom sitt vetenskapsområde).

 • Finns tidskriften i Web of Science? I större citeringsanalyser inkluderas vanligtvis endast tidskriftsartiklar som ingår i Web of Science, så exempelvis i den svenska nationella bibliometriska modellen som utgör underlag för medelstilldelning. Dessutom ökar synligheten för tidskrifter som indexeras i en stor databas som Web of Science.

 • Tidskrifter i Web of Science har en Journal Impact Factor (JIF), en indikator som baseras på genomsnittligt antal citeringar per artikel och som kan användas för att jämföra tidskrifters genomslag. JIF redovisas i  Journal Citation Reports  och där kan man rangordna tidskrifterna inom ett ämnesområde för att se vilka som har högst JIF, det vill säga hör till de mest citerade tidskrifterna inom området.

 • Finns tidskriften i Scopus? Indexering i en stor databas som Scopus ökar synligheten för en tidskrift, och även i Scopus redovisas citeringsdata.

 • Tidskrifter i Scopus har också indikatorer som visar på genomslag – SNIP respektive SJR.
  I Journal Analyzer kan du jämföra tidskrifter med avseende på genomslaget. Läs mer om indikatorerna i Journal Metrics.

 • Finns tidskriften i Ulrichs? I databasen redovisas om tidskriften är refereegranskad, samt i vilka databaser den indexeras.

 • För att bedöma genomslaget för tidskrifter som varken ingår i Web of Science eller Scopus finns två verktyg som baseras på Google Scholar-data:

  1. Google Scholar Metrics

  2. Programmet Publish or Perish

 • Är tidskriften en open access-tidskrift? Directory of Open Access Journals (DOAJ) har mer än 9000 kvalitetsgranskade open access-tidskrifter i sin databas.

 • För open access-tidskrifter: är förlaget medlem i OASPA? OASPA är en paraplyorganisation med stränga riktlinjer vad gäller standard för vetenskaplig gransking (peer-review). Se även sidan Publicera open access.

 • Tillåter tidskriften parallellpublicering? Databasen Sherpa RoMEO redovisar förlagens policy för parallellpublicering.
  Forskare som beviljas stöd från Vetenskapsrådet och många andra större forskningsfinansiärer måste antingen publicera resultaten i en open access-tidskrift, eller parallellpublicera på institutionella webbsidor, exempelvis LiU E-Press, inom sex månader från publiceringen av originalartikeln (för humaniora, samhälle och utbildningsvetenskap 12 månader). Tidskrifternas embargotid varierar normalt från 0 till 24 månader. Se även avsnittet "Forskningsfinansiärer kräver open access-publicering på sidan Publicera open access.

Övrigt

 • Vem ger ut tidskriften? Finns väl synlig kontaktinformation?

 • Finns tydlig och detaljerad beskrivning av granskningsprocessen (peer-review)?

 • Publicerar sig väletablerade författare inom forskningsområdet i tidskriften?

 • Publiceras artiklarna regelbundet, eller finns inaktiva perioder?

 • Är artiklarna i tidskriften väl synliga på nätet? Googla några fullständiga artikeltitlar och se om du får träffar!

 • Anger tidskriften DOI-länkar (Digital Object Identifier) för alla artiklar?

 • Open Access och tveksamma förlag: En guide och stöd i att bedöma open access-tidskrifter (Pieta Eklund, Högskolan i Borås)

Vanliga frågor om tidskriftsbedömning

Du hittar mer information om tidskriftsbedömning på bibliometrisidornas Frågor och svar.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 30 10:56:43 CEST 2017