Göm menyn

Wikipedia

Vad är Wikipedia?

Wikipedia är ett digitalt uppslagsverk och drivs av stiftelsen Wikimedia Foundation. Uppslagsverket finns på fler än 200 språk. Det är kostnadsfritt att använda Wikipedia och vem som helst kan lägga in artiklar eller redigera befintliga artiklar inom olika ämnesområden.

Grundprinciperna för Wikipedia:

  • Wikipedia är ett digitalt uppslagsverk
  • Wikipedia tar inte ställning
  • Wikipedia har ett fritt innehåll
  • Wikipedia förutsätter gott uppförande
  • Wikipedia har inga fasta regler

Wikipedia i forskningssammanhang

För forskare är det en god idé att bidra med sin kunskap på Wikipedia. Wikipedia används ofta för att få en första introduktion till ett ämne och i sökmotorer kommer träffar från Wikipedia högt upp i träfflistan. Genom att synas i detta sammanhang synliggörs publikationer av olika slag.

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) inledde 2013 ett projekt för att bidra till att synliggöra forskningen på Wikipedia. I dagsläget är flera universitet delaktiga i projektet varav Linköpings universitet är en samarbetspartner.

Kom igång med Wikipedia

Du behöver inte ha ett användarkonto för att skriva på svenska Wikipedia men det behövs på engelskspråkiga Wikipedia. Vem som helst kan skriva och redigera artiklar. Allt material på Wikipedia får en Creative Commons licens (CC BY-SA) som innebär att materialet är fritt att använda bara man ger erkännande till upphovsmannen.

 
 

KOm igång

1. Skapa ett konto på Wikipedia. Ditt användarnamn ska vara ditt för- och efternamn följt av LiU inom parentes. Exempel Anna Anderson (LiU). Tillägget (LiU) ska finnas med för att ditt konto ska associera med Linköpings universitet.

2. Knyt ditt konto till Linköpings universitets profil och skapa en presentation. Se film för instruktioner.

3. Börja ditt arbete på Wikipedia. Introduktion till Wikipedia

 

Kontakt

Vill du veta mer om Wikipedia-projektet vid LiU, hör av dig till Sara Läthen.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Mar 29 17:06:45 CEST 2017