Göm menyn

Sociala medier och nätverk för forskare

Närvaro i sociala medier och nätverk bör vara en del av alla forskares kommunikationsplan. Dessa sidor erbjuder information om olika kanaler men innehåller även konkreta tips. Innehållet riktar sig till dig som är forskare eller lärare vid Linköpings universitet. 

Vad är sociala medier?

Sociala medier är de olika typer av kanaler för kommunikation som finns tillgängliga med hjälp av webben. Här fokuserar vi på några verktyg och kanaler som kan användas av forskare i professionellt syfte för att underlätta spridning av både publikationer och forskningsresultat. Dessa verktyg kan även hjälpa dig som forskare att bygga nätverk och omvärldsbevaka inom ditt fält.

Varför sociala medier?

  • Synlighet: En aktiv närvaro i sociala medier ger ökad synlighet och dina forskningsresultat blir mer tillgängliga.

  • Spridning: Att använda sociala medier innebär att du använder verktygens inbyggda funktioner som underlättar spridning. Är du aktiv kan andra som följer det du gör hjälpa till att sprida ditt innehåll. Studier som Can Tweets Predict Citations? visar att aktivitet på Twitter kopplad till en publikation ofta leder till ökad spridning av publikationen och kan leda till en ökning på citeringsrsrankningen.

  • Påverkan: Att fler tar del av dina forskningsresultat genom olika typer av kanaler - både analoga och digitala - ger fler möjligheter att påverka. Styrkan ligger i mixen.

  • Upptäckter: Det finns även möjligheter att använda sociala medier för sin omvärldsbevakning, men också för att upptäcka och knyta nya kontakter inom närliggande verksamheter och med andra forskare världen över.

  • Nätverk: Sociala medier underlättar kontakten med redan etablerade nätverk, men gynnar även skapandet av nya - ibland lite mer oväntade kontakter. Forskning och forskningsartiklar diskuteras, kommenteras, beröms eller kritiseras.

Allmänt förhållningssätt till sociala medier vid LiU

En viktig utgångspunkt - som egentligen gäller all typ av kommunikation - är: använd god ton, besvara frågor inom rimlig tid och använd sunt förnuft. I din roll som forskare är det viktigt att göra ditt namn och din forskning känd, både internt och externt. Vår rekommendation är att du använder ditt riktiga namn (ej alias) och att du skriver en genomtänkt presentation i den kanal du väljer, gärna med koppling till andra kanaler där du är aktiv. Det ska vara lätt att skapa sig en uppfattning om vilka kanaler och verktyg du finns närvarande i på nätet. En aktiv närvaro och länkning mellan dina olika kanaler gynnar hur dina sidor rankas i sökmotorer såsom Google.

Användning av sociala medier vid Linköpings universitet

Riktlinjer och policy

Privat eller yrkesmässig roll? 

När man ska börja använda sociala medier i sin yrkesroll är det många som har frågor kring gränsdragningen mellan det privata och professionella. Givetvis ska du använda en ton och ett innehåll du känner dig bekväm med, pröva dig fram och var inte rädd för att bjuda på några väl valda aspekter kring din person som inte bara hänger ihop med din forskning. 

Det är bra att tänka på hur man uttrycker sig, sociala medier är framför allt kända för sin transparens - men också att vissa nyheter kan få oväntad spridning och det är svårt att ta bort sådant som redan har postats på nätet. Skriv sånt du kan stå för och besvara frågor som ställs till dig och var professionell i ditt bemötande.

Viktigt att tänka på

Yttrandefrihet råder, men tänk på att du agerar som forskare vid Linköpings universitet och att du därmed också företräder universitetet.

Ärendehantering och myndighetsutövning får ej ske via sociala medier.

Broschyr

Sociala medier vid Linköpings universitet 

 

Kom-igång

1. Skapa ett konto på Twitter. Ägna lite tid åt att se hur detta verktyg fungerar.
2. Registrera dig på ett av dessa nätverk för forskare: Researchgate, Mendeley eller Academia.edu.
3. Läs riktlinjerna vid LiU och använd sunt förnuft, utan att vara rädd för att prova nya saker.
4. Behåll alltid de konton du väljer att skapa aktiva och länka samman dem.

 

Kontakt

Vill du boka in oss för ett seminarium?

Vi kan komma till din institution och berätta mer. Vi kan till exempelvis hjälpa din forskargrupp att komma igång med sociala medier.

Hör av dig till socialmedia@liu.se


OM OSS

Vi som har tagit fram den här resursen heter David Lawrence, Maria Svenningsson, Kristin Krantz, Anna Söderström och Sara Råsberg. Vi arbetar på biblioteket, IKT-studion och Kommunikations-och marknadsavdelningen vid Linköpings universitet.

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 19 11:44:45 CEST 2017