Göm menyn

Allt om inloggning

På denna sida finns information om hur du loggar in på bibliotekets olika tjänster.

Databaser och artiklar utanför campus

Som student eller anställd på LiU kan du komma åt tidskrifter och databaser även utanför campus. För att komma åt resurserna måste du antingen gå till dem via bibliotekets hemsida eller använda vår LiUBProxy-bookmarklet. För att logga in använder du LiU-ID.

Mer information finns på sidan Tillgång till e-resurser.

Skrivare och kopiatorer

Som student eller anställd på LiU finns det två sätt att logga in på våra skrivare och kopiatorer:

  1. Vid skrivaren, ange först den PIN-kod som är kopplad till ditt LiU-kort (samma kod som till exempel används för att passera genom dörrar) i fältet "PIN". Håll sedan ditt LiU-kort mot anvisad plats på skrivaren.
  2. Ange LiU-ID i fältet "Username" och sedan ditt lösenord i fältet "Password".

Om du är övrig låntagare med ett lånekort för allmänheten så kan du logga in på följande vis:

  1. Vid skrivaren, ange först den PIN-kod som är kopplad till ditt lånekort (samma kod som du använder som lösenord när du loggar in på "Mina lån") i fältet "PIN". Håll sedan ditt lånekort mot anvisad plats på skrivaren.
  2. Du kan också ange ditt personnummer i fältet "Username", och som lösenord i fältet "Password" numret på ditt lånekort.

Datorer i biblioteket

Studenter och anställda på LiU loggar in med LiU-ID och tillhörande lösenord (på AD-domänen).

Övriga biblioteksbesökare loggar in enligt följande. Användarnamnet anger du så här: PUB\personnummer (ÅÅMMDD-NNNN). Lösenordet är ditt lånekortsnummer.

Trådlöst nätverk i biblioteket

På våra bibliotek finns de trådlösa nätverken Netlogon och Eduroam.

Mer information finns på LiU:s sida Trådlöst nätverk.

Reservera och låna om böcker via "Mina lån"

För att reservera böcker i bibliotekets katalog, och logga in på "Mina lån", använder du som student eller anställd på LiU ditt LiU-ID.

Om du inte har ett LiU-ID använder du lånekortets siffror och den PIN-kod du valt till kortet.

Beställa fjärrlån

För att logga in till beställningsformuläret för fjärrlån använder du ditt LiU-ID.

Spara och exportera referenser i UniSearch

Logga in med ditt LiU-ID för att spara och exportera referenser i bibliotekets söktjänst UniSearch.

 

 

Fråga oss - kontakta biblioteket

liu Full TEXT

Klicka på ”LiU Full Text” när du söker i databaser så kontrolleras om artikeln du hittat finns på biblioteket.

LiU Full Text (kontrollerar åtkomsten till elektroniska resurser)

 

enklare tillgång till bibliotekets e-resurser

Använd vår proxy bookmarklet för att enklare komma åt tidskrifter när du inte är på campus. Lägg till denna länk som ett bokmärke: LiUB Proxy

När du sedan hittat en resurs som du vill komma åt klickar du bara på bookmarkleten så laddas sidan om via bibliotekets proxy. Läs mer


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2016-02-17