Göm menyn

Doktorsavhandlingar från Linköpings universitet

Söks även i bibliotekets söktjänst UniSearch.

Lista avhandlingar efter år och serietillhörighet 2000-2013

Avhandlingar 2014- söks i bibliotekskatalogen eller på DiVA

Välj år!Välj serie

Kommande disputationer

Information om kommande disputationer finns på LiU -> Forskning ->Disputationer

Kommande disputationer

För frågor angående universitetsbibliotekets distribution av doktorsavhandlingar kontakta Karin Eriksson på telefon 013-281928.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Feb 27 10:45:29 CET 2017