Göm menyn

Tidskrifter och bokserier

Biblioteket ger tillgång till över 16 000 tidskrifter och serier.

 

Nature | Harvard Business Review | Science | New England Journal of Medicine | Applied Physics Letters | Journal of Biological Chemistry | Physical Review B | PNAS | Journal of Advanced Nursing | Thin Solid Films


Kom åt tidskrifter utanför campus

För att enklare komma åt tidskrifter när du inte är på campus kan du använda bibliotekets så kallade bookmarklet.

Lägg till länken LiUB Proxy som ett bokmärke. När du sedan hittat en artikel eller databas som du vill komma åt klickar du bara på bokmärket så laddas sidan du är på om via bibliotekets inloggning.

Du hittar utförligare information om bookmarkleten, till exempel hur du får den att fungera i din smartphone eller läsplatta, på vår sida Tillgång till e-resurser.


Beställ material som biblioteket inte har

Om biblioteket inte har tillgång till den tidskrift du söker så kan du ändå beställa artiklar ur tidskriften via bibliotekets fjärrlåneservice.


Vanliga frågor

Journal Impact Factor (JIF) är ett mått på tidskrifters vetenskapliga genomslag/synlighet utifrån hur ofta artiklar i tidskriften citeras. En tidskrifts JIF anger genomsnittligt antal citeringar under ett år till artiklar som publicerats de två föregående åren.

JIF hämtas från Thomson Reuter’s  Journal Citation Reports, som innehåller data för de tidskrifter som indexeras i Web of Science.

Mer information om Journal Impact Factor

I Ulrichsweb hittar du utförlig information om tidskrifter och annan periodika. Där framgår bland annat om en tidskrift är akademisk och om den tillämpar så kallad peer review-granskning av innehållet.

Inför varje publicering är det viktigt att du utvärderar den tidskrift du planerar att vända dig till. Biblioteket har satt samman en checklista över viktiga aspekter att ta hänsyn till, som kan hjälpa dig att välja rätt tidskrift:
Publicera strategiskt

På LiU E-Press webbplats hittar du även en tjänst för att ta fram information om tidskrifter (till exempel impact factor och open access-möjligheter) som du är intresserad av att publicera i:
Tidskriftsinformation (endast på engelska i nuläget)

Bokladan är bibliotekets gemensamma magasin, där bland annat en del tidskrifter, rapportserier och specialsamlingar är placerade. Det går att beställa material från Bokladan, och det är möjligt att besöka magasinet efter överenskommelse.

Mer information om Bokladan


Fråga oss

Om du har några frågor kring tidskrifter är du välkommen att kontakta oss:

Fråga och kontaktaSidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon May 28 15:08:49 CEST 2018