Göm menyn

Kurser och undervisning

Svårt att hitta information?

Vill du lära dig mer om att:

  • formulera en bra sökfråga
  • använda olika sökverktyg
  • granska sökresultat

Då finns det hjälp att få!

Biblioteket ordnar kurser i informationssökning i samarbete med kursansvariga lärare och studierektorer. Vi anordnar också demonstrationer av enskilda söktjänster.

Lärandemål

Efter genomgången undervisning ska du kunna:

  • kritiskt söka och hitta i det fysiska och virtuella biblioteket
  • kritiskt granska, värdera och hantera framsökt information

Kontakta ossKontakta oss

Undervisningsansvarig UB

Christina Brage

 

Campus Norrköpings bibliotek (CNB)

Kerstin Annerbo

Anna Petterson

 

medicinska biblioteket

Jenny Betmark

 

VALLABIBLIOTEKET

Emma Burman

Joakim Westerlund


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-08-12