Göm menyn

Kurser och undervisning

Svårt att hitta information?

Vill du lära dig mer om att:

  • formulera en bra sökfråga
  • använda olika sökverktyg
  • granska sökresultat

Då finns det hjälp att få!

Biblioteket ordnar kurser i informationssökning i samarbete med kursansvariga lärare och studierektorer. Vi anordnar också demonstrationer av enskilda söktjänster.

Lärandemål

Efter genomgången undervisning ska du kunna:

  • kritiskt söka och hitta i det fysiska och virtuella biblioteket
  • kritiskt granska, värdera och hantera framsökt information

 

Bibliotekets poänggivande kurser

TGTU60

Kurser på CEBIT

 

Kontakta ossKontakta oss

Undervisningsansvarig UB

Christina Brage

 

Campus Norrköpings bibliotek (CNB)

Kajsa Gustafsson Åman

 

HumSam-biblioteket

Marie-Louise Axelsson

 

Hälsouniversitetets bibliotek (HUB)

Jenny Betmark

 

TekNat-biblioteket

Mikael Rosell


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2014-04-02