Göm menyn

TGTU60 Informationssökning

All verksamhet på universitet och högskolor beror av publicering av vetenskaplig information. I denna kurs lär du dig sambanden mellan olika publikationsformer, hur du återfinner dem, hur du värderar och använder dem i ditt arbete, både så länge du är kvar på universitetet och när du börjar din yrkesverksamma karriär.

Kursdeltagaren utför en omfattande informationssökning inom eget valt område, t ex som förberedelse inför examens- eller projektarbete. Informationssökningen innebär att du använder dig av bibliotekskataloger och databaser för att hitta böcker, tidskriftsartiklar, webbsidor och patent.

Vi diskuterar hur man bedömer kvaliteten på det material du finner, samt hur, när och varför man refererar till resurser man vill använda i sitt arbete. Vi tar också upp hur man hittar information efter slutförda studier, i arbetslivet.

Kursen är uppdelad i sex seminarier. Svaren redovisas skriftligt, samt muntligt vid det avslutande seminariet. Kursen använder LiUs utbildningsplattform LISAM:

LISAM

För godkänt krävs:

Närvaro vid minst fem av sex lektionstillfällen. Observera att tillfälle 6 är obligatoriskt!
Inlämnat och godkänt sökformulär.

 

Läs även om TGTU60 i Studiehandboken.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2013-10-30