Göm menyn

Information för forskare

Upphovsrätt i forskningssammanhang upplevs ofta som förvirrande. För att få använda andra personers material (bilder, tabeller etcetera) i din egen artikel måste du erhålla tillstånd från upphovsrättsinnehavaren, samt hänvisa till källan. Oftast räcker det alltså inte med att enbart referera. Då det i den akademiska världen är norm att upphovsrätten till en artikel överlåts till det förlag som publicerar den, krävs ofta tillstånd från upphovsrättsinnehavaren för att få återanvända egna publicerade bilder och tabeller. Vissa förlag låter dock författarna behålla rättigheterna till sina verk (läs Copyright Transfer Agreement), vilket ger författaren rätt att använda sitt eget material i efterföljande publikationer i undervisnings- och forskningssammanhang (så kallade ”retained rights”). Detta gäller inte som norm utan måste kontrolleras med förlaget från fall till fall.

Med en ökande trend mot Open access-publicering kan situationen uppfattas som än mer förvirrande. Trots att den är fri att ladda ner får man inte i en egen publikation återanvända en open access-publikation, eller något annat material på internet, utan tillstånd. Det räcker alltså inte med att referera, man måste även erhålla upphovsrättinnehavarens tillstånd för att få använda en bild, tabell eller dylikt.

Plagieringsgruppen svarar gärna på frågor kring upphovsrätt och plagiering rörande artiklar, kapitel, böcker och avhandlingar, antingen individuellt eller i grupp. Vi kan också vara till hjälp om ditt eget arbete har använts av andra utan din tillåtelse.

Bilder och multimedia

Läs mer om bilder och upphovsrätt på biblioteket vid Hälsouniversitetets ämnesguide Medicin, vård och hälsa.

Regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband med undervisningssituationer vid Linköpings universitet. Läs regler här.

Bonus Copyright Access

Linköpings universitet har ett avtal med Bonus Copyright Access. Här kan du läsa om vad som är tillåtet och inte när det gäller kopiering.

Creative Commons

Många av de stora Open access-förlagen använder sig av Creative Commons. Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa dem som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser. Här finns en film som förklarar Creative Commons på ett enkelt sätt. I dessa fall är det tillåtet att använda andra författares bilder etcetera om man anger upphov samt följer Creative Commons-avtalet.

Upptäck oavsiktlig plagiering i din doktorsavhandling

Biblioteket erbjuder en tjänst där din avhandling kontrolleras mot vetenskapliga texter och källor på internet. I de fall då det handlar om en sammanläggningsavhandling är det kappan som kontrolleras, i andra fall hela avhandlingstexten. Med hjälp av denna tjänst kan både ordagranna citat och bristfälliga parafraseringar identifieras.

Vill du veta mer? Kontakta David Lawrence på Biblioteket.

Ytterligare läsning

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakta ossKontakt

plagiering@bibl.liu.se

Vanliga frågorBild på frågetecken

Vi har sammanställt en sida med de vanligaste frågorna och svaren om upphovsrätt och plagiering.

 

Gå till Frågor och svar

 

BOKA OSS

Vi kommer gärna till er institution och håller ett föredrag på ungefär 20-30 minuter. Vår erfarenhet är att både studenter och forskare kan tycka att upphovsrätt och plagiering är problematiskt och behöver ständigt uppdateras inom området.

Hör av dig till plagiering@bibl.liu.se.

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-09-14