Göm menyn

Information för lärare

Plagiering har blivit ett uppmärksammat problem de senaste åren. Högskoleverket skriver i sin rapport Disciplinära åtgärder mot studenter om vikten av det förebyggande arbetet. Även framstående forskare på området, som Jude Carroll, påpekar betydelsen av förebyggande arbete.

Dessa sidor ska ses som en resursbank för dig som lärare. Här kan du finna färdiga PowerPoints som du kan använda för att definiera vad plagiat är. Du kan också finna underlag för övningar som kan hjälpa studenterna att inse vad som är plagiat. Vi har också listat några filmer som förklarar plagiat.

Resurser för hur man citerar och använder olika referenshanteringssystem finner du på våra Citera och referera-sidor.

Du kan också kontakta din kontaktbibliotekarie för att genomföra ett undervisningspass om plagiering.

NoPlagiat - självstudieguide om plagiering & upphovsrätt

Biblioteket har tagit fram en självstudieguide som syftar till att studenter vid Linköpings universitet ska lära sig mer om vad plagiering är och hur man undviker att plagiera. Guiden tar även upp information kring upphovsrätt och vilket material som är tillåtet att använda och inte. Tanken är att du som lärare på Linköpings universitet ska kunna använda guiden i din undervisning. Studenter kan använda guiden på egen hand, till exempel innan ett lektionstillfälle, följt av en fördjupad diskussion om ämnet på lektionen. Den är uppbyggd i fem moduler och efter varje avsnitt kan studenten testa sina kunskaper. Modulerna är:

  • Vad är plagiering?
  • Att referera
  • Att citera
  • Att parafrasera
  • Upphovsrätt

Självstudieguiden NoPlagiat

Bilder och multimedia

Läs mer om bilder och upphovsrätt på biblioteket vid Hälsouniversitetets ämnesguide Medicin, vård och hälsa.

Regler för studenters möjlighet till ljud- och bildupptagning i samband med undervisningssituationer vid Linköpings universitet. Läs regler här.

Bonus Copyright Access

Linköpings universitet har ett avtal med Bonus Copyright Access. Här kan du läsa om vad som är tillåtet och inte när det gäller kopiering.

Creative Commons

Creative Commons är en ideell organisation vars mål är att hjälpa dem som skapar och vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis). Creative Commons gör det möjligt genom ett system av licenser.

Här finns en film som förklarar Creative Commons på ett enkelt sätt.

Urkund

Linköpings universitet är anslutet till Urkund och uppsatser som skickas dit granskas maskinellt för att undersöka om misstanke för plagiat föreligger. Information om plagiat finns i Urkunds Plagiathandbok.

Läs mer om hur du som lärare på Linköpings universitet kan få ett konto här.

Vetenskaplig hederlighet

Övningar

Övningar till självstudieguiden NoPlagiat

  • Vad saknas?, docx. Öppnas i nytt fönster. Denna referenshanteringsövning bygger på att studenterna granskar ett antal referenser utifrån några ställda frågor för att avgöra om information saknas och, i så fall, vilken.
  • Hur får jag använda illustrationer?, docx. Öppnas i nytt fönster. Detta är en upphovsrättsövning som går ut på att söka efter illustrationer (figurer, tabeller och bilder) med licenser som tillåter att man återanvänder dem utan att be om lov.
  • Parafrasering, docx. Öppnas i nytt fönster. Innehåller olika exempel som du kan använda i din undervisning. Syftet är att studenterna läser ett eller flera av exemplen och att ni därefter tar en diskussion om vad och hur man parafraserar.

Övriga

Ytterligare läsning

 

 

 

 

 

Kontakta ossKontakt

plagiering@bibl.liu.se

Vanliga frågorBild på frågetecken

Vi har sammanställt en sida med de vanligaste frågorna och svaren om upphovsrätt och plagiering.

 

Gå till Frågor och svar

 

BOKA OSS

Vi kommer gärna till er institution och håller ett föredrag på ungefär 20-30 minuter. Vår erfarenhet är att både studenter och forskare kan tycka att upphovsrätt och plagiering är problematiskt och behöver ständigt uppdateras inom området.

Hör av dig till plagiering@bibl.liu.se.

 


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-10-26