Göm menyn

Upphovsrätt och plagiering

Upphovsrätt och plagiering är två begrepp som ofta blandas ihop. På Linköpings universitetsbibliotek bygger vi upp en kompetens inom dessa områden i syfte att vara en resurs i arbetet mot plagiering på Linköpings universitet.

Läs gärna vår broschyr:

Pdf ikonUpphovsrätt och plagiering

Pdf ikonUpphovsrätt och plagiering (för utskrift)

Vad är upphovsrätt?

Upphovsrätt handlar om rätten att få använda någon annans arbete, exempelvis text, figurer, foton, videos eller ljud. För mer information se LiU E-Press sidor om upphovsrätt.

Vad är plagiering?

Plagiering är när man lämnar in någon annans arbete som sitt eget. Med arbete menar man här allt ifrån skriftliga uppgifter till egenkomponerad musik med mera. Plagiering kan leda till en varning eller avstängning från universitetet i upp till sex månader.

Man riskerar också att plagiera om man inte anger referenser när man till exempel kopierar stycken ur någon annans arbete, skriver om ett stycke från någon annans arbete i egna ord, använder någon annans teorier, metoder eller data eller kopierar ur datorprogram, musikkompositioner eller multimedia.

Det är viktigt att inte formulera om texten alltför nära originalet eftersom detta kan ses som plagiering även om man anger korrekt referens till originalarbetet. Detta kan ske när man endast byter ut några få ord mot synonymer, behåller originalarbetets formuleringar ordagrant utan att markera citat eller översätter ordagrant från ett annat språk utan att ange att det rör sig om en översättning.

För att undvika plagiering, var noga med att skriva ner referenser till de källor du använder under hela skrivprocessen! Det är givetvis viktigt att inte helt låta sin text bygga på andra källor; eget material, egna kommentarer och reflektioner måste ingå i arbetet.

Hur kan jag lära mig mer om plagiering?

Biblioteket har tagit fram en självstudieguide som syftar till att studenter och andra ska lära sig mer om vad plagiering är och hur man undviker att plagiera:

NoPlagiat: självstudieguide om plagiering och upphovsrätt

För ytterligare information om plagiering, se även Refero - Antiplagieringsguiden.

Hur citerar och refererar man och hur skriver man en referenslista?

Det kan variera mellan olika institutioner på universitetet. Är man osäker är det bäst att kontrollera med sina lärare på kursen. Det finns olika referenssystem. För mer information kring referenshantering se Citera och referera.

 

Kontakta ossKontakt

Har du frågor? Kontakta oss på plagiering@bibl.liu.se

 

Vanliga frågorBild på frågetecken

Du hittar de vanligaste frågorna och svaren om upphovsrätt och plagiering på sidan Frågor och svar.

 

Om plagiering vid Linköpings universitet

Hederskodex för studenter och anställda

Disciplinärenden

Juridisk rådgivning - Upphovsrätt


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: 2015-11-02