Göm menyn

Forskningsstöd

Universitetsbiblioteket erbjuder användbara resurser genom hela forskningsprocessen, alltifrån tillgång till akademisk litteratur till individuell rådgivning i publiceringsfrågor. Här är några viktiga ingångar till bibliotekets forskarstöd. Du är också välkommen att kontakta oss direkt på forskningsstod@bibl.liu.se eller biblioteket@liu.se.

Tillgång till litteratur

Biblioteket har ett stort utbud av böcker, tidskrifter, artiklar och databaser. Vi prenumererar exempelvis på över 13 000 elektroniska tidskrifter och 2 000 tryckta.

Via bibliotekets söktjänst UniSearch och sökrutan på www.bibl.liu.se hittar du bibliotekets samlingar. Logga in via ”Mina lån” för att förnya lån och reservera böcker. Om du inte hittar det du söker i bibliotekets samlingar kan du som forskare kostnadsfritt beställa fjärrlån (även på tidskriftsartiklar) från andra bibliotek inom Norden.

Publicera och sprida

Dina val inför publiceringen av dina forskningsresultat avgör i stor utsträckning vilken spridning och vilket genomslag de får. Biblioteket kan fungera som ett stöd i publiceringsprocessen, till exempel genom att utvärdera tidskrifter. I utvärderingen identifieras bland annat högrankade och oseriösa tidskrifter.

För att ta reda på vilken tidskrift som passar för ditt manus kan du använda verktyget LiU Journal Inspiration.

Genom att registrera dina publikationer i DiVA gör du dem synliga för forskarvärlden via exempelvis Google, men också på din medarbetarsida på liu.se. Linköping University Electronic Press (E-Press) erbjuder även parallellpublicering i DiVA, vilket ökar synligheten av dina artiklar och gör dem tillgängliga open access efter en embargotid.

Genom aktiv utformning av abstract, titel och keywords kan du som forskare öka synligheten för din publikation. Du kan även öka synligheten av din forskning genom att vara aktiv på sociala medier och forskningsnätverk.

Kontakta oss gärna om du vill att biblioteket ska hålla en workshop eller presentation kring publicering, spridning och sociala medier!

Bibliometri

Biblioteket genomför bibliometriska analyser av institutioner, avdelningar och forskargrupper. Kontakta oss gärna om du vill att vi ska hålla en workshop eller presentation kring den bibliometriska analysen eller bibliometriska indikatorer!

Citera och referera

Effektivisera ditt arbete genom att använda ett referenshanteringsprogram under skrivprocessen. Detta underlättar inte bara referensskrivandet, utan kan även fungera som en hjälp att hålla ordning och återfinna relevanta källor. Biblioteket erbjuder forskare uppstartshjälp i programmen Mendeley och EndNote.

Plagiering och upphovsrätt

Biblioteket ger råd och information i frågor som berör akademisk oredlighet, plagiering och upphovsrätt. Kontroll av arbeten på högre vetenskaplig nivå och avhandlingar kan ske med Similarity Check, som kontrollerar mot tidskrifts- och konferensartiklar, böcker och kapitel i böcker. Kontakta oss gärna om du vill att biblioteket ska hålla en workshop eller presentation kring dessa frågor!

Din kontaktbibliotekarie

Biblioteket har kontaktbibliotekarier uppdelade på ämnen och program. Dessa kan ge stöd vid informationssökning. Du kan kostnadsfritt boka konsultation, enskilt eller i grupp, med en bibliotekarie via bibliotekets webbplats.

Arbeta mobilt

Våra elektroniska resurser har du tillgång till dygnet runt. Logga in med ditt LiU-ID eller använd vår proxy bookmarklet för att komma åt e-resurser hemifrån. Det finns även en rad appar som kan underlätta för dig som akademiker, vilket du hittar information om på bibliotekets webbplats.

 

Välkommen att höra av dig till oss! biblioteket@liu.se


Thu Mar 17 15:48:00 CET 2016 

Andra nyheter från biblioteket

Biblioteket blir en del av liu.se

Den 23 oktober flyttar bibliotekets webbsidor in på LiU-webben.

Extraöppet i samband med tentaperiod under oktober 2018

Vallabiblioteket och Campus Norrköpings bibliotek har öppet kl. 11-15 två söndagar under oktober: 21/10 och 28/10.

Öppna föreläsningar om politik och digitalisering

Strimman fortsätter den 23 oktober i Vallabiblioteket.

Nätverksdag för e-tidskrifter från LiU E-Press

Representanter för 6 tidskrifter utbytte erfarenheter.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Wed Oct 17 14:32:40 CEST 2018