Göm menyn

Nytt OA-avtal med Institute of Physics

Som LiU-forskare har du när du publicerar dig i någon av IoP:s hybridtidskrifter rätt att få artikeln publicerad open access utan extra kostnad. Detta enligt ett nationellt avtal med Institute of Physics som biblioteket anslutit sig till.

Kraven för att få dina artiklar publicerade open access enligt avtalet är att publiceringen sker i en av IoP:s hybridtidskrifter, att corresponding author är LiU-affilierad och använder ”Linköping University” i adressen i artikeln. Avtalet gäller ej rena open access-tidskrifter.

Så här går det till: Corresponding author får när en artikel accepteras ett erbjudande om att publicera artikeln open access med möjlighet till återbetalning vid ett senare tillfälle. Förlaget debiterar då biblioteket, som står för kostnaden. Biblioteket får sedan ett avdrag med upp till 90% av kostnaden på sin prenumerationskostnad påföljande år.

Vid publicering av forskning finansierad av EU eller Vetenskapsrådet är IoP:s open access-erbjudande nödvändigt.

Vill du veta mer? Kontakta openaccess@bibl.liu.se


Tue Mar 28 13:19:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.

Bibliotekets öppettider i sommar

Sommar på biblioteket betyder kortare öppettider men längre lånetider.

Lånevillkor uppdaterade med anledning av GDPR

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Jun 12 11:51:20 CEST 2018