Göm menyn

SCB:s branschnyckeltal tillgängliga online

SCB:s branschnyckeltal finns nu tillgängliga online via SCB:s hemsida: SCB:s branschnyckeltal.

Nyckeltalen utges årligen och omfattar drygt 40 ekonomiska nyckeltal för ett stort antal branscher i Sverige. För åren 1988-1999 finns branschnyckeltalen i tryckt form och ingår i statistiksamlingen på Vallabiblioteket.

För övriga företagsrelaterade resurser se ämnesguiden Företags- och branschinformation.


Wed Sep 13 13:44:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Att hitta information inom området transportforskning

Välkommen till seminarium onsdag den 6 december 2017 på Campus Norrköping.

Ring så kommer vi

Pluggar du på biblioteket och behöver hjälp med något? Vill du inte lämna din plats och dina saker för att gå till informationsdisken? Ring så kommer vi till dig istället!

TekFak-forskare duktigast på parallellpublicering

Andelen parallellpublicerade artiklar från LiU per fakultet.

LiU-forskare publicerar open access

Hur mycket av forskningen från LiU publiceras open access? Här är siffrorna.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Nov 20 13:21:09 CET 2017