Göm menyn

SCB:s branschnyckeltal tillgängliga online

SCB:s branschnyckeltal finns nu tillgängliga online via SCB:s hemsida: SCB:s branschnyckeltal.

Nyckeltalen utges årligen och omfattar drygt 40 ekonomiska nyckeltal för ett stort antal branscher i Sverige. För åren 1988-1999 finns branschnyckeltalen i tryckt form och ingår i statistiksamlingen på Vallabiblioteket.

För övriga företagsrelaterade resurser se ämnesguiden Företags- och branschinformation.


Wed Sep 13 13:44:00 CEST 2017 

Andra nyheter från biblioteket

PubMed länkar till fulltexter från LiU i DiVA

För forskare som vill synas är det viktigare än någonsin att parallellpublicera sig i DiVA!

SCB:s branschnyckeltal tillgängliga online

Kan nu laddas ner i Excelformat via myndighetens hemsida.

AccessMedicine nu som app

Ger dig tillgång till medicinsk information direkt i din mobil.

Lättare att hitta på E-press webbsidor

Publiceringstjänsterna på LiU:s elektroniska förlag får ny grafisk utformning.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Sep 18 15:18:57 CEST 2017