Göm menyn

VR ger bidrag till LiU-tidskrifter

Vetenskapsrådet (VR) har beviljat tre e-tidskrifter utgivna vid Linköpings universitet publiceringbidrag.

Det är tidskrifterna Nordic Journal of Vocational Education and Training (NJVET), Culture Unbound: Journal och Current Cultural Research och European Journal for Research on the Education and Learning of Adults (RELA) som av VR får 390 000 kr, 600 000 kr respektive 540 000 kr i bidrag för tidsperioden 2018-2020.

Både NJVET och RELA ges ut av Avdelningen för pedagogik och vuxnas lärande vid IBL.

De tre tidskrifterna är samtliga tillgängliga open access via LiU E-Press:


Wed Dec 20 14:41:00 CET 2017 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018