Göm menyn

Hur mycket citeras dina publikationer?

Via ”Min IT” har du nu som LiU-anställd tillgång till programmet Publish or Perish, som på ett enkelt sätt visar hur mycket dina publikationer har citerats.

Till skillnad från exempelvis Web of Science, som bara indexerar vissa publikationer, kan Publish or Perish hämta citeringar från en rad källor, inklusive Google Scholar. Det ger alltså en betydligt bredare bild än den som avspeglas i en citeringsdatabas, och kan exempelvis visa hur många gånger en avhandling eller rapport har citerats.

Publish or Perish är ett mångsidigt verktyg som även kan användas för att se hur ofta artiklar från en viss tidskrift citeras. På så sätt kan det visa genomslaget även för tidskrifter som inte inkluderas i Web of Science.

För att installera Publish or Perish, gör så här:

  1. gå till: https://minit.liu.se/
  2. Klicka på din dator under ”Mina aktiva enheter”
  3. Publish or Perish ska finnas i listan (eventuellt får man söka).

 

Relaterat

Mer om Publish or Perish

För råd och information kring hur du kan lyfta fram dina publikationer, kontakta gärna Johanna Nählinder som jobbar med forskningsstöd på biblioteket, forskningsstod@bibl.liu.


Fri Feb 16 15:36:00 CET 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018