Göm menyn

Hur mycket citeras dina publikationer?

Via ”Min IT” har du nu som LiU-anställd tillgång till programmet Publish or Perish, som på ett enkelt sätt visar hur mycket dina publikationer har citerats.

Till skillnad från exempelvis Web of Science, som bara indexerar vissa publikationer, kan Publish or Perish hämta citeringar från en rad källor, inklusive Google Scholar. Det ger alltså en betydligt bredare bild än den som avspeglas i en citeringsdatabas, och kan exempelvis visa hur många gånger en avhandling eller rapport har citerats.

Publish or Perish är ett mångsidigt verktyg som även kan användas för att se hur ofta artiklar från en viss tidskrift citeras. På så sätt kan det visa genomslaget även för tidskrifter som inte inkluderas i Web of Science.

För att installera Publish or Perish, gör så här:

  1. gå till: https://minit.liu.se/
  2. Klicka på din dator under ”Mina aktiva enheter”
  3. Publish or Perish ska finnas i listan (eventuellt får man söka).

 

Relaterat

Mer om Publish or Perish

För råd och information kring hur du kan lyfta fram dina publikationer, kontakta gärna Johanna Nählinder som jobbar med forskningsstöd på biblioteket, forskningsstod@bibl.liu.


Fri Feb 16 15:36:00 CET 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Stöd för att publicera Open Access

Biblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i rena open access-tidskrifter.

Vill du jobba hos oss?

Bibliotekarietjänst på Avdelningen för mediaförsörjning vid LiUB finns nu att söka. Sök senast 2018-10-01.

Rabatt på publiceringsavgifter

Författare från LiU får 25 procents rabatt vid publicering av open access-artiklar i tidskrifter från British Medical Journals Publishing och Royal Society Publishing.

Valet analyseras i Strimman

Politisk förändring i en orolig värld är ämnet för föreläsningsserien Strimman 2018-2019. Startar den 25 september i Vallabiblioteket.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 21 10:37:48 CEST 2018