Göm menyn

Hur gör man för att publicera strategiskt?

Bibliotekets webbsidor om publicering har nyligen uppdaterats och omarbetats.

Sidorna ger exempelvis mer information om hur du publicerar strategiskt, vad open access är och hur forskare kan publicera open access till lägre kostnad i flera tidskrifter.

Sidorna inkluderar konkreta tips om hur du kan göra för att undvika rovtidskrifter och de krav forskningsfinansiärer ställer på open access-publicering.

Läs mer om:

Bibliotekets Forskningsstöd informerar gärna mer om strategisk publicering och rovtidskrifter. Kontakta Johanna Nählinder (e-post) för mer information.


Mon Apr 23 00:22:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Sommarstängt på CNB från 23 juli till 5 augusti

Använd återlämningsfacket i anslutning till entrén om du behöver lämna tillbaka böcker under denna period.

Rabatt på publicering avgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.

När boken står i Bokladan

Stora delar av bibliotekets samlingar finns i magasin. Böckerna där går att beställa precis som från LiU:s campusbibliotek.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Jun 29 07:31:50 CEST 2018