Göm menyn

Lånevillkor uppdaterade med anledning av GDPR

EU:s nya dataskyddsförordning (GDPR) har idag trätt i kraft. Bibliotekets regler ”Lånevillkor, ordningsregler samt regler för datoranvändning vid Linköpings universitetsbibliotek” har reviderats med anledning av detta.

Aktuella lånevillkor


Fri May 25 15:39:53 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:00:31 CEST 2018