Göm menyn

Bibliotekets öppettider i sommar

Nu finns LiU-bibliotekens öppettider under sommaren tillgängliga:

Mellan den 1 juni och den 13 juli är normallånetiden fem veckor, vilket innebär att om du lånar en bok under denna period får du behålla den två veckor längre än vanligt. För böcker med kö på är dock lånetiden en vecka precis som under terminstid.

Vi på biblioteket önskar alla en glad sommar!


Mon Jun 04 15:31:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Åter till ordinarie öppettider

En ny termin är på ingång och LiU-biblioteken återgår successivt till ordinarie öppettider efter sommaren.

Prenumerationsavtal med Elsevier sägs upp

Hur påverkar det dig som forskare?

Rabatt på publiceringsavgifter i tidskrifter från Frontiers

Författare från LiU har nu rätt till en 10-procentig rabatt när de publicerar i förlagets OA-tidskrifter.

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

Beståndsuppgifter kan i vissa fall saknas.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Mon Aug 13 15:00:31 CEST 2018