Göm menyn

Ofullständiga uppgifter i LIBRIS webbsök

På grund av byte av bakomliggande system för den nationella bibliotekskatalogen LIBRIS webbsök så kan det under sommaren förekomma ofullständiga uppgifter om vilka böcker som finns på olika svenska bibliotek.

Om du använder LIBRIS för att söka böcker så är det alltså inte säkert att det framgår att Linköpings universitetsbibliotek har en bok trots att så är fallet. Dubbelkolla därför gärna i vår söktjänst UniSearch, som nås från bibliotekets startsida.

Hör av dig till oss via biblioteket@liu.se om du har frågor!


Wed Jun 20 10:49:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Stöd för att publicera Open Access

Biblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i rena open access-tidskrifter.

Vill du jobba hos oss?

Bibliotekarietjänst på Avdelningen för mediaförsörjning vid LiUB finns nu att söka. Sök senast 2018-10-01.

Rabatt på publiceringsavgifter

Författare från LiU får 25 procents rabatt vid publicering av open access-artiklar i tidskrifter från British Medical Journals Publishing och Royal Society Publishing.

Valet analyseras i Strimman

Politisk förändring i en orolig värld är ämnet för föreläsningsserien Strimman 2018-2019. Startar den 25 september i Vallabiblioteket.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Fri Sep 21 10:37:48 CEST 2018