Göm menyn

Stöd för att publicera Open Access

Är du forskare vid LiU som fått en artikel antagen i en ren open access-tidskrift? Grattis! Universitetsbiblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i ren open access.

Från den 1 juli 2018 sades avtalet mellan Sveriges forskningsbibliotek, genom det nationella konsortiet Bibsam, och det vetenskapliga förlaget Elsevier upp. Parterna har inte kunnat enas om prisbild eller hur man på bästa sätt uppnår en gångbar modell för öppen vetenskap.

Universitetsbiblioteket kommer därför att använda pengarna vi sparar på att inte längre ha avtal med Elsevier för att stödja forskares publicering i rena open access-tidskrifter. På det sättet stimuleras utvecklingen mot öppen vetenskap.

Om du som forskare vid Linköpings universitet har fått en artikel antagen i en ren OA-tidskrift och vill att din publiceringsavgift betalas av universitetsbiblioteket, kan du ansöka om att biblioteket betalar avgiften: Ansök om open access-stöd

Vad menar vi med ren open access?

Universitetsbiblioteket betalar endast för publiceringar i rena open access-tidskrifter, det vill säga tidskrifter som gör sina artiklar fritt tillgängliga utan fördröjning.

Det innebär att open access-publicering i prenumerationstidskrifter inte betalas av universitetsbiblioteket inom ramen för detta stöd (sådan publicering brukar kallas för hybrid open access). Däremot har vi avtal som erbjuder fri publicering i hybridtidskrifter från Taylor & Francis,  Springer,  Institute of Physics samt Royal Society of Chemistry. Se vidare: Open access.

Villkor för att få OA-stöd

  • Tidskriften ska vara en ren open access-tidskrift och vara seriös. Ett enkelt sätt att se om så är fallet är att kontrollera om tidskriften finns med i DOAJ som är en kvalitetskontrollerad lista över rena open access-tidskrifter.
  • Artikeln skall vara antagen för publicering (accepted) men fakturan får ej vara betald.
  • Du ska som ”Corresponding author” ha LiU-anknytning, det vill säga ett giltigt LiU-ID och en e-postadress som slutar på @liu.se samt har angivit "Linköping University" som en del av din affiliering i artikeln.
  • När de avsatta medlen är förbrukade upphör OA-stödet.

Har du frågor eller vill veta mer? Hör av dig till openaccess@bibl.liu.se. Vi kommer även gärna till er avdelning och informerar.


Thu Sep 06 11:30:00 CEST 2018 

Andra nyheter från biblioteket

Parallellpublicera i DiVA och bli synlig i PubMed

PubMed länkar numera till parallellpublicerade artiklar i LiU:s publikationssystem.

Vallabiblioteket stänger 18.00 den 4 oktober

Biblioteket stänger tidigare än vanligt på grund av polisövning på Campus Valla.

Stöd för att publicera Open Access

Biblioteket betalar OA-avgifter till forskare som publicerar sig i rena open access-tidskrifter.

Vill du jobba hos oss?

Bibliotekarietjänst på Avdelningen för mediaförsörjning vid LiUB finns nu att söka. Sök senast 2018-10-01.


Sidansvarig: webmaster@bibl.liu.se
Senast uppdaterad: Tue Sep 25 15:15:22 CEST 2018